Strona główna /
Komunikaty / Zmiana organizacji ruchu
14.06.2024

Zmiana organizacji ruchu

Urząd Miasta Mysłowice poinformował, że od dnia 15 czerwca 2024 roku nastąpi zmiana organizacji ruchu na ul. Starokościelnej i Bytomskiej w związku z pracami budowlanymi prowadzonymi na tym obszarze.
Poniżej szczegóły nowej organizacji ruchu:
RUCH POJAZDÓW:
  • Ulica Starokościelna i Bytomska będą dostępne dla pojazdów budowy.
  • Zapewniony będzie dojazd do posesji przyległych.
  • Umożliwiony będzie ruch pojazdów związany z działalnością gospodarczą prowadzoną na tym terenie.
RUCH PIESZYCH:
  • Ruch pieszych będzie się odbywał po chodniku od strony ul. Towarowej.
Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do tymczasowych znaków drogowych oraz poleceń pracowników budowy.