Strona główna /
Komunikaty / Zmiana organizacji ruchu!
07.12.2022

Zmiana organizacji ruchu!

Planuje się wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu na poszczególnych ulicach: skrzyżowanie ul. Partyzantów i ul. Huta Rozalii - zmiana pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu, ul. Moniuszki w rejonie skrzyżowania z ul. Kraszewskiego - dodatkowe przejście dla pieszych.
Na dzień dzisiejszy organizacja jeszcze nie jest kompletna i nie obowiązuje (oznakowanie pionowe przekreślone). Dokładny termin wprowadzenia przedmiotowych zmian jest uwarunkowany warunkami pogodowymi z uwagi na konieczność uzupełnienia/korekty oznakowania poziomego. Informacje o terminie wprowadzenia zmian Urząd Miasta Mysłowice przekaże niezwłocznie.