Strona główna /
Komunikaty / Zamknięcie przejazdu i przejścia w ciągu ul. Dworcowej
13.02.2024

Zamknięcie przejazdu i przejścia w ciągu ul. Dworcowej

Na wniosek DROGMOL Sp. z o. o., Sp. k. ul. Wolności 84 42 – 625 Pyrzowice została wprowadzona czasowa organizacja ruchu w związku z zamknięciem przejazdu i przejścia pod obiektem w ciągu ul. Dworcowej w Mysłowicach.
Zamknięcie przejazdu i przejścia pod obiektem w ciągu ul. Dworcowej w Mysłowicach.
Na wniosek DROGMOL Sp. z o. o., Sp. k. ul. Wolności 84 42 – 625 Pyrzowice została wprowadzona czasowa organizacja ruchu dla zadania pn.: „Rewitalizacja obiektu inżynierskiego w km 18,381 na linii Oświęcim – Katowice wraz z robotami towarzyszącymi” – zamknięcie przejazdu i przejścia pod obiektem w ciągu ul. Dworcowej w Mysłowicach. Planowany czas prac 12 miesięcy.  Termin przywrócenia poprzedniej organizacji ruchu do dnia 28 lutego 2025 r.