Strona główna /
Komunikaty / Wycinka drzew wzdłuż ul. Powstańców i Szymanowskiego
19.01.2022

Wycinka drzew wzdłuż ul. Powstańców i Szymanowskiego

W związku licznymi interwencjami mieszkańców nt. prowadzonej wycinki drzew wzdłuż ul. Powstańców i Szymanowskiego w Mysłowicach UM informuje, że wycinka prowadzona jest w ramach inwestycji polegającej na modernizacji linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego i Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą, we współpracy z Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie.

Prace w rejonie ulic Powstańców i Szymanowskiego objęte są zezwoleniem wydanym na podstawie specustawy drogowej, gdzie nie mają zastosowania przepisy ustawy o ochronie przyrody z zakresie obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

Natomiast na usunięcie drzew kolidujących m.in. rozbudową torowiska do dwóch torów, chodników, miejsc postojowych, czy odwodnienia wzdłuż ulic Starokościelnej i Bytomskiej zgodę wydał Marszałek Województwa Śląskiego.