Strona główna /
Komunikaty / Uruchomienie wypłaty dodatków osłonowych
22.04.2024

Uruchomienie wypłaty dodatków osłonowych

Urząd Miasta Mysłowice informuje o uruchomieniu wypłaty dodatków osłonowych. Osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku o przyznanie dodatku osłonowego mają czas na złożenie takiego wniosku do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Wniosek można złożyć osobiście w Wydziale Infrastruktury Miejskiej pok. 003a lub internetowo przez ePUAP, lub profil zaufany (wniosek ten musi być opatrzony podpisem elektronicznym).
W myśl obowiązujących przepisów, dodatek osłonowy przysługuje zainteresowanym, jeśli dochód za rok 2022 w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza kwoty 2100 zł netto miesięcznie, a w gospodarstwie wieloosobowym – kwoty 1500 zł netto miesięcznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Infrastruktury Miejskiej – Zespół Lokalowy, pok. 003a:
poniedziałek w godz. 7:30 – 17:00
od wtorku do czwartku w godz. 7.30 -15.30
piątek w godz. 7:30 – 14:00
lub pod numerem telefonu: 32 31 71 123