Strona główna /
Komunikaty / Umowa współpracy pomiędzy KSSE, Mysłowicami a CKZiU
11.10.2023

Umowa współpracy pomiędzy KSSE, Mysłowicami a CKZiU

W miniony poniedziałek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A., Gminą Miastem Mysłowice a Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach.
W ramach umowy strony wyrażają wolę rozpoczęcia długoterminowej współpracy, w ramach której Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach zostaje objęte patronatem KSSE. Głównym celem jest zapewnienie kształcenia uczniów zgodnie z nowoczesnymi technologiami oraz potrzebami rynku pracy w zawodach: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik logistyk, technik mechatronik, technik elektryk, technik informatyk, technik ekonomista, mechanik pojazdów samochodowych.
Uwzględniając oczekiwania, wymagania i możliwości KSSE i CKZiU w Mysłowicach założenia patronatu będą realizowane w różnorodnych formach współpracy.