Strona główna /
Komunikaty / Ulica Długa doczeka się remontu!
22.06.2022

Ulica Długa doczeka się remontu!

Obecnie pracownicy Urzędu Miasta Mysłowice są w trakcie uruchamiania procedury zamówień publicznych na zadanie „Przebudowa ul. Długiej w Mysłowicach - etap I”. Po wytypowaniu wykonawcy i uzgodnieniu szczegółów, realizacja zadania nastąpi do 16 miesięcy od podpisania umowy.
W ramach przebudowy ulicy Długiej wykonane zostaną następujące prace:
– budowa chodników
– budowa poboczy gruntowych
– przebudowa skrzyżowań z drogami publicznymi
– przebudowa i budowa zjazdów publicznych i indywidualnych
– odwodnienie drogi poprzez kompleksową budowę kanalizacji deszczowej
– przebudowa ewentualnych urządzeń nie związanych z gospodarką drogową (np. sieć telekomunikacyjna, elektroenergetyczna itp.)
– urządzenie zieleni w tym wycinka drzew i krzewów znajdujących się w pasie drogowym
– budowa elementów bezpieczeństwa ruchu