Strona główna /
Komunikaty / Trening sprawności syren alarmowych!
30.07.2021

Trening sprawności syren alarmowych!

01.08.2021 roku o godz. 17:00 zostanie przeprowadzony trening sprawności syren alarmowych w systemie ostrzegania i alarmowania, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Na podstawie § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.01.2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2013, poz. 96) informuje się mieszkańców, że w dniu 01.08.2021 roku o godz. 17:00 zostanie przeprowadzony trening sprawności syren alarmowych w systemie ostrzegania i alarmowania, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
W ramach treningu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu.

SYGNAŁY TE NIE OZNACZAJĄ ZAGROŻENIA

W przypadku pojawienia się realnego zagrożenia na terenie miasta w dniu planowanego treningu, zagrażającego większemu obszarowi miasta trening zostanie odwołany.

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mysłowicach
(tel. 32 3160040, 32 3160041).