Strona główna /
Komunikaty / Szpital nr 2 w Mysłowicach ogłasza brakowanie dokumentów!
15.03.2021

Szpital nr 2 w Mysłowicach ogłasza brakowanie dokumentów!

Szpital nr 2 im dr T. Boczonia informuje, że planowane jest brakowanie (zniszczenie) dokumentacji medycznej z lat 1993-2000.

Brakowanie dotyczy dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w Szpitalu nr 2 w Mysłowicach w latach 1993-2000. Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać ww. dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku do dnia 26 marca 2021 w Dziale Statystyki Medycznej Szpitala nr 2 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 14.35.

Formularz wniosku o udostępnienie dokumentacji dostępny jest w Dziale Statystyki Medycznej. Po ww. terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania.

Podstawa prawna: art.29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz.159 z późn. zm.) oraz § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2069).

Źródło: Szpital nr 2 im dr T Boczonia w Mysłowicach