Strona główna /
Komunikaty / System Powiadamiania Mieszkańca
17.05.2023

System Powiadamiania Mieszkańca

Urząd Miasta Mysłowice przypomina, że System Powiadamiania Mieszkańca (SPM) to usługa przygotowana z myślą o mieszkańcach Miasta Mysłowice. Dzięki SPM uzyskać można spersonalizowane powiadomienia o charakterze urzędowym (np. informacje o terminach płatności czy powstałych zaległościach) oraz powiadomienia o wydarzeniach z życia Miasta.
Dostęp do SPM jest możliwy po dokonaniu rejestracji m.in. dzięki usłudze udostępnionej na platformie ePUAP. Zainteresowani, posiadający konto na platformie ePUAP, muszą wypełnić i podpisać (np. profilem zaufanym) wniosek udostępniony poprzez usługę „Rejestracja danych w systemie powiadamiania mieszkańców”. Wniosek można również złożyć lub przesłać w formie tradycyjnej – papierowej.
Po zweryfikowaniu wniosku pracownicy Urzędu wprowadzą wskazany numer telefonu, adres e-mail lub ePUAP do bazy SPM, poprzez którą wysyłane będą bezpłatne powiadomienia. Wyboru kanału komunikacji dokonuje wnioskujący.
Więcej informacji tutaj -> TUTAJ