Strona główna /
Komunikaty / Świerczyny wraz z Sosnowiecką do remontu
10.07.2024

Świerczyny wraz z Sosnowiecką do remontu

Urząd ogłosił postępowanie przetargowe na kompleksową przebudowę drogi ul. Świerczyny wraz z ul. Sosnowiecką na odcinku od ronda przy ul. Sosnowieckiej przez most nad potokiem Boliny oraz ul. Boliny.
Termin składania ofert upływa 26 sierpnia br.
Miasto Mysłowice otrzymało na ten cel dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 49 mln. złotych.
W ramach inwestycji:
– zostanie dokonana rozbiórka oraz budowa nowego obiektu mostowego,
– przebudowa wiaduktu,
– przebudowa dróg gminnych,
– przebudowa sieci (elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej),
– budowa oświetlenia ulicznego,
– przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej,
– regulacja potoku Bolina.
Dzięki przebudowie zwiększy się płynność ruchu na wskazanym odcinku usprawniając dojazd do terenów przemysłowych, gdyż aktualnie ze względu na zły stan techniczny mostu nad potokiem Boliny mogą przejeżdżać pojazdy jedynie o tonażu nie większym niż 1,5t. Obiekt ten ma strategiczne znaczenie z punktu widzenia alternatywnej obsługi komunikacyjnej istniejącego rozległego obszaru usługowo-produkcyjno-przemysłowego północnej części miasta Mysłowice.
Omawiany teren stanowi funkcjonalnie spójną przestrzeń (grunty przeznaczone w dokumentach planistycznych miasta pod produkcję, przemysł, usługi i handel – w tym istniejąca giełda samochodowa), częściowo objęte obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Obszary te, fragmentarycznie zagospodarowane istniejącą infrastrukturą przemysłową oraz produkcyjną, z możliwością jej rozbudowy i rozwoju.
Termin realizacji inwestycji to 35 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Fot: itvm.pl