Strona główna /
Komunikaty / Ruszył przetarg na inwestycje w placówkach oświatowych!
09.07.2024

Ruszył przetarg na inwestycje w placówkach oświatowych!

W ramach poprawy jakości edukacji Urząd Miasta Mysłowice ogłosił przetarg na inwestycje w placówkach oświatowych w tym: termomodernizacje budynku Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Domu Dziecka, dostosowanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 do potrzeb osób niepełnosprawnych, budowę windy w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 oraz przebudowę schodów w budynku Szkoły Podstawowej Nr 13.
Termin składania ofert upływa 21 sierpnia br.
W ramach poszczególnych zadań wykonane zostaną:
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Piastowskiej 7 obejmującej wykonanie izolacji ścian fundamentowych, docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymianę stolarki, modernizację źródła ciepła, wymianę wewnętrznej instalacji CO i instalacji wodnych i hydrantowej, montaż paneli fotowoltaicznych;
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie kompleksowej termomodernizacji wraz z przebudową ostatniej kondygnacji budynku Domu Dziecka przy ul. Żeromskiego 2 obejmującej wykonanie izolacji ścian fundamentowych, docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymianę stolarki, modernizację źródła ciepła, wymianę wewnętrznej instalacji CO i instalacji wodnych i hydrantowej, montaż paneli fotowoltaicznych.
Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku ZSP nr 2 przy ul. Wybickiego 79 do aktualnych przepisów prawa oraz dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych;
Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa windy w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Górniczej 7 celem dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych;
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie przebudowy wszystkich schodów z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul. Hlonda 14.
Inwestycje będą realizowane w ramach zadania pn. Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice, na które miasto Mysłowice otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 30 mln. złotych.