Strona główna /
Komunikaty / Rozpoczęcie przebudowy ul. Kryształowej
29.05.2024

Rozpoczęcie przebudowy ul. Kryształowej

Wczoraj został oddany plac budowy, który obejmuje odcinek od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzierżonia oraz ul. Ks. J. Dzierżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich na długości 305 mb.

Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzierżonia oraz ul. Ks. J. Dzierżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich na długości 305 mb już niebawem się rozpocznie.

W ramach inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj wykonawca przygotuje dokumentację projektową i na jej podstawie zrealizuje inwestycję, która wg PFU obejmuje:

  • przebudowę jezdni,
  • przebudowę skrzyżowania z ul. Sportową i ul. Harcerzy Śląskich oraz z drogami wewnętrznymi,
  • zmianę funkcji chodnika na ciąg pieszy i rowerowy,
  • przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem drogi,
  • przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego,
  • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
  • budowę miejsc postojowych po stronie wschodniej

Pierwsze prace mają rozpocząć się już w pierwszych dniach czerwca, a zakończyć do 26 grudnia br.

Kwota: 7 353 010,17 zł

Dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład w kwocie 4 750 000,00 zł.

Remont zrealizuje firma HUCZ Sp. z o.o. Sp. K. z Boronowa.