Strona główna /
Komunikaty / Rewitalizacja Parku Słupna!
09.07.2024

Rewitalizacja Parku Słupna!

W ramach poprawy jakości rekreacji Urząd Miasta Mysłowice ogłosił przetarg na rewitalizację terenu w Parku Słupna w Mysłowicach.

Termin składania ofert upływa 21 sierpnia br. W ramach realizacji inwestycji wykonawca opracuje dokumentację projektową i wykona kompleksową przebudowę i modernizację kąpieliska Słupna. Zakres prac obejmuje przebudowę i modernizację istniejącej niecki basenowej wraz z budową pozostałych elementów rekreacyjnych, zabudową urządzeń uzdatniania wody basenowej, wykonanie małej architektury wokół niecki basenowej.

Inwestycja będzie realizowana w ramach zadania pn. Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice, na które miasto Mysłowice otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 30 mln. złotych.

Termin realizacji inwestycji to 24 miesiące od daty zawarcia umowy.