Strona główna /
Komunikaty / Projekt SUPERADA
06.11.2023

Projekt SUPERADA

W imieniu Fundacji "Instytut Inicjatyw Lokalnych im. prof. Waleriana Pańki" Urząd Miasta Mysłowice serdecznie zaprasza wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych (III sektor) działających na terenie Miasta Mysłowice, a także wszystkie inne zainteresowane osoby do udziału w spotkaniu, którego tematem będą Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Spotkanie odbędzie się we wtorek, 7 listopada, o godz. 18.00 w Mysłowickim Ośrodku Kultury (ul. Grunwaldzka 7).

Celem spotkania jest przede wszystkim poznanie i ocena kondycji III sektora w mieście oraz zaznajomienie uczestników z tematem lokalnych Rad Działalności Pożytku Publicznego. Będzie to również doskonała okazja do wymiany spostrzeżeń i uwag na temat działalności organizacji pozarządowych na terenie miasta oraz zacieśniania kontaktu między ich przedstawicielami.

SUPERADA to kampania na rzecz promocji lokalnych Rad Działalności Pożytku Publicznego, która zakłada wzmocnienie udziału organizacji pozarządowych w procesie ich powoływania i wsparcie w zakresie bieżącego funkcjonowania. Projekt skierowany jest do organizacji społecznych działających na terenie województwa śląskiego, które chcą nawiązać współpracę z innymi stowarzyszeniami i jeszcze mocniej zaangażować się w życie lokalnych społeczności.

Strona projektu.

Wszystkie osoby, które chcą wziąć udział w spotkaniu proszone są o potwierdzenie swojej obecności za pomocą wiadomości mailowej  superada@instytutpanki.pl lub telefonicznie 733-612-784.

Agenda:
18.00 – Rozpoczęcie spotkania, powitanie uczestników.
18.15 – 18.30 Część I – przedstawienie założeń projektu i zapoznanie uczestników z tematem Rad Działalności Pożytku Publicznego.
18.30 – 19.15 Część II – warsztaty: Rady Działalności Pożytku Publicznego – teoria i praktyka.
19.15 – 19.30 Przerwa kawowa, poczęstunek.
19.30 – 19.45 Część III – przedstawienie i omówienie podstawowych dokumentów regulujących działalność RDPP.
19.45 – 19.00 Część IV – dyskusja z uczestnikami, rozpoznanie potrzeb i problemów organizacji działających na terenie miasta.
18.00 – 18.30 Poczęstunek dla uczestników, rozmowy kuluarowe