Strona główna /
Komunikaty / Projekt PO WER!
27.01.2021

Projekt PO WER!

W Areszcie Śledczym w Mysłowicach w 2020 roku odbyły się cztery kursy w ramach projektu PO WER. Były to kursy z branży remontowo-budowlanej, tj. technolog robót wykończeniowych (dwukrotnie) i brukarz oraz kurs: opiekun/asystent osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych.

W 2020 roku w kursach zrealizowanych w ramach projektu PO WER w Areszcie Śledczym w Mysłowicach uczestniczyło 48 skazanych.

Mat. nadesłany