Strona główna /
Komunikaty / Parkingi przy ośrodkach rekreacyjnych zostaną przebudowane!
08.07.2024

Parkingi przy ośrodkach rekreacyjnych zostaną przebudowane!

Miasto Mysłowice ogłosiło przetarg na przebudowę infrastruktury parkingowej przy ośrodkach rekreacyjnych w mieście Mysłowice – ośrodek Hubertus, ośrodek Park Słupna oraz ośrodek Wesoła Fala.
Parkingi przy ośrodkach rekreacyjnych – Hubertus, Park Słupna oraz Wesoła Fala zostaną przebudowane!
Miasto Mysłowice ogłosiło przetarg na przebudowę infrastruktury parkingowej przy ośrodkach rekreacyjnych w mieście Mysłowice – ośrodek Hubertus, ośrodek Park Słupna oraz ośrodek Wesoła Fala. Termin składania ofert upływa 23 lipca br. Miasto otrzymało na ten cel dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 mln. zł.
Inwestycja przewiduje opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z realizacją następujących zadań:
1) dla drogi dojazdowej do parkingu na terenie ośrodka wypoczynkowego Hubertus przy ul. Szabelnia:
– wykonanie konstrukcji jezdni i nawierzchni bitumicznej drogi dojazdowej do parkingu,
– montaż krawężników drogowych,
– wymianę nawierzchni bitumicznej na połączeniu ul. Szabelnia z drogą dojazdową do parkingu.
2) dla parkingów oraz układu drogowego na terenie ośrodka Park Słupna przy ul. Stadionowej:
 – wymianę nawierzchni bitumicznej,
– wymianę i regulację krawężników drogowych betonowych,
– wykonanie oznakowania pionowego i poziomego parkingów,
– poprawę funkcjonalności odwodnienia obszaru poprzez wymianę uszkodzonych wpustów ulicznych i dobudowę wpustów ulicznych oraz wymianę słupa oświetleniowego.
3) dla parkingu i dróg pomiędzy parkingami na terenie ośrodka Wesoła Fala przy ul. Spacerowej:
– wymianę nawierzchni bitumicznej,
– wymianę krawężników drogowych betonowych,
– wykonanie oznakowania pionowego i poziomego parkingów.
Termin realizacji inwestycji to 9 miesięcy od daty podpisania umowy – dla wszystkich części.