Strona główna /
Komunikaty / Obowiązkowa deratyzacja w Mysłowicach!
21.04.2022

Obowiązkowa deratyzacja w Mysłowicach!

Urząd Miasta Mysłowice przypomina o obowiązkowej deratyzacji na terenie Mysłowic!
Właściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne oraz osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające , a także osoby sprawujące zarząd nad tymi nieruchomościami, są zobowiązane do przeprowadzenia deratyzacji dwukrotnie w ciągu roku w okresie wiosennym i jesiennym, w terminach:
od 11 kwietnia – 11 maja 2022 r.
od 12 września – 12 października 2022 r.
Więcej informacji na temat deratyzacji w naszym mieście znajdą Państwo w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 18 marca 2022 r .
W razie pytań urząd prosi o kontakt pod numerem (32) 317-11-77.