Strona główna /
Komunikaty / Negocjowano stawkę podatku od nieruchomości na rok 2023!
25.10.2022

Negocjowano stawkę podatku od nieruchomości na rok 2023!

20 października prezydium Mysłowickiej Rady Biznesu spotkało się z przedstawicielami Urzędu Miasta Mysłowice, by porozmawiać o wysokości stawki podatku od nieruchomości w roku 2023.
Pani Naczelnik Wydziału Podatków, Opłat Lokalnych oraz Egzekucji przedstawiła w sposób bardzo rzeczowy zestawienie stawek podatkowych w latach 2019 – 2022, stawek maksymalnych na rok 2023 oraz stawek podwyższonych o wskaźnik inflacji 11,8% i wzrost o 6%. Prezydium MRB wnioskowało o podniesienie stawki maksymalnie do wysokości 6%.  Po długich negocjacjach, w trakcie których każda ze stron przedstawiła swój punkt widzenia, podjęto wspólną decyzję, że Urząd Miasta wprowadzi autopoprawką zmianę do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok.
Na wniosek Rady Biznesu oraz według poczynionych ustaleń stawka wzrośnie do 6% zamiast proponowanych 11.8%. Rolą Rady Biznesu jest doradzanie w sprawach ważnych nie tylko dla przedsiębiorców, ale także istotnych z punku widzenia ogółu mieszkańców. Wnioski zgłaszane przez MRB, są realizowane przez Urząd Miasta. Dzięki temu w perspektywie czasu wzrasta konkurencyjność i atrakcyjność biznesowa Mysłowic.
Zaproponowanie przyszłym przedsiębiorcom, ale i mieszkańcom niższego podatku od nieruchomości, będzie jednym z czynników zachęcających do powstawania nowych miejsc pracy, jak również do zamieszkania w Mysłowicach.