Strona główna /
Komunikaty / Murckowska i Graniczna do remontu!
08.07.2024

Murckowska i Graniczna do remontu!

Ruszył przetarg na realizację przebudowy dróg Murckowskiej i Granicznej w Mysłowicach.
Zakres rzeczowy przedmiotowego zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem właściwej decyzji administracyjnej i wykonanie na tej podstawie robót budowlanych w formie zaprojektuj i wybuduj. Termin składania ofert upływa 23 lipca br.
– Miasto Mysłowice otrzymało na ten cel dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 8 mln. zł.
Inwestycja przewiduje opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie kompleksowej przebudowy drogi powiatowej ul. Murckowskiej (etap I) w Mysłowicach oraz drogi gminnej ul. Granicznej (etap I) w Mysłowicach.
Planowany zakres prac to m.in.:
  • przebudowa konstrukcji drogi,
  • przebudowa jezdni o zmiennej szerokości na całej długości o konstrukcji nawierzchni jezdni dostosowanej do kategorii ruchu drogowego,
  • budowa ciągów pieszych i ewentualnie ciągów rowerowych,
  • budowa zjazdów indywidualnych i publicznych,
  • budowa odwodnienia,
  • wykonanie robót sanitarnych wielobranżowych oraz robót branży elektrycznej, w tym przebudowa oświetlenia ulicznego wraz z wykonaniem stałej (docelowej) organizacji ruchu i zabudowy urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Termin realizacji inwestycji to 24 miesiące od daty zawarcia umowy.