Strona główna /
Komunikaty / Miasteczko rowerowe w dzielnicy Krasowy
20.11.2023

Miasteczko rowerowe w dzielnicy Krasowy

Nastąpiło zakończenie rzeczowe realizacji projektu pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mysłowicach, poprzez budowę miasteczka rowerowego, wyznaczenie przejść dla pieszych i montaż progów wyspowych”.
Celem budowy miasteczka rowerowego, zlokalizowanego przy ZSP 4 w dzielnicy Krasowy była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mysłowice poprzez zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i podniesienie poziomu wiedzy dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Infrastruktura zlokalizowana jest na terenie ZSP4, jednak dostęp do niej nie jest ogólnodostępny.
Zakres rzeczowy projektu:
1. Budowa miasteczka rowerowego, zlokalizowanego przy ZSP 4 w dzielnicy Krasowy, w Mysłowicach;
2. Wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Boliny w rejonie skrzyżowania z ul. Świerczyny;
3. Montaż progów wyspowych na ul. Mickiewicza w rejonie przejścia dla pieszych przy LO;
4. Montaż progów wyspowych na ul. Świerczyny w rejonie przejścia dla pieszych i przystanku tramwajowego i autobusowego;
5. Wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Moniuszki w rejonie skrzyżowania z ul. Kraszewskiego wraz z montażem progu zwalniającego U-16d.
Koszt inwestycji: 533 298,90 zł
Dofinansowanie: 453 304,06 zł
Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:
Oś Priorytetowa III – Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
Działanie 3.1 – Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.