Strona główna /
Komunikaty / Konkurs plastyczny z MPWiK Mysłowice!
28.03.2022

Konkurs plastyczny z MPWiK Mysłowice!

MPWiK serdecznie zaprasza przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pn. „KROPLE DESZCZU ZBIERAM- ZIEMIĘ WSPIERAM”

Deszczówka to bez wątpienia skarb, z którego wartości często nie zdają sobie sprawy nawet dorośli. Niech piękne prace powstające przy okazji konkursu staną się inspiracją do rozmów na temat znaczenia wód deszczowych dla Ziemi i w naszym codziennym życiu.

Cele Konkursu:
Podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci w zakresie możliwości wykorzystania wody deszczowej jako bezpłatnego zasobu do wykorzystania na potrzeby nawadniania lub wykonywania prac porządkowych;
– Uświadomienie ważnej roli retencji wody opadowej, czyli jej zatrzymania w miejscu powstawania dzięki której:
– ograniczamy ryzyko suszy,
– dbamy o zasoby wodne,
– zapewniamy ograniczenie ilości podtopień w mieście czasie deszczy nawalnych,
– zwiększamy bioróżnorodność miasta (w przypadku rozwiązań łączących zieleń z elementami wodnymi),
– poprawiamy mikroklimat miasta,
– ograniczmy ilość powierzchni szczelnych
Uczestnicy Konkursu:
1. Konkurs jest adresowany do dzieci oraz młodzieży z terenu miasta Mysłowice
2. Konkurs organizowany jest w czterech kategoriach wiekowych:
– Kategoria I- dzieci w wieku przedszkolnym*
Kategoria II- uczniowie klas I-III szkoły podstawowej,
Kategoria III- uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej,
– Kategoria IV- uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej
*W Konkursie mogą brać również udział dzieci nieuczęszczające do żadnej placówki.
Uczestnikiem Konkursu może być dziecko w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, które prześle pracę odpowiadającą wymogom Regulaminu, oraz którego rodzic (opiekun prawny) złożył oświadczenie dotyczące uczestnictwa w Konkursie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Brak zgody podpisanej przez rodzica (opiekuna prawnego) jest równoznaczny z niedopuszczeniem do udziału w Konkursie.
Czas trwania Konkursu i miejsce nadsyłania prac.
– Konkurs przebiegać będzie w okresie od 1 marca do 7 kwietnia 2022 roku.
– Prace należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Mysłowicach ul. Fabryczna 10, Mysłowice 41-404 z dopiskiem: Konkurs plastyczny.
– Ostateczny termin składania prac upływa w 07.04.2022 r.
W Konkursie będą brały udział prace, które zostaną fizycznie dostarczone w tym terminie do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Mysłowicach przy ul. Fabrycznej 10
Regulamin konkursu znajduje się na stronie  -> www.mpwikmyslow
Źródło: MPWiK Mysłowice, allegro.pl