Strona główna /
Komunikaty / KONKURS filmowy „TOALETA TO NIE ŚMIETNIK”
22.03.2023

KONKURS filmowy „TOALETA TO NIE ŚMIETNIK”

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodne i Kanalizacyjne w Mysłowicach w związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Wody ruszyło z konkursem filmowym pn. "TOALETA TO NIE ŚMIETNIK"!
Stwórz materiał, który doceni nasze Jury MPWiK! Przygotuj film edukacyjny promujący prawidłowe korzystanie z sieci kanalizacyjnej i zagospodarowanie odpadów i zdobądź nagrodę pieniężną.
Celami konkursu są:
Kształtowanie dobrych nawyków związanych z korzystaniem z urządzeń sanitarnych.
Poszerzenie wiedzy w zakresie procesów i etapów odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych.
Podniesienie świadomości dzieci i młodzieży, dotyczącej znaczenia wody w codziennym życiu człowieka.
Budowanie postaw i zachowań proekologicznych oraz świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży.
Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia, zamieszkała na terenie miasta Mysłowice, posiadająca pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie na warunkach określonych w Regulaminie.
Prace można nadsyłać do 31 marca br.
Regulamin konkursu znajduje się na naszej stronie internetowej -> www.mpwikmyslowice.pl