Strona główna /
Komunikaty / Komunikat w sprawie ulicy Długiej
22.09.2023

Komunikat w sprawie ulicy Długiej

Eurovia Polska S.A. jako Generalny Wykonawca robót na zadaniu Przebudowa ul. Długiej w Mysłowicach - etap I informuje, że w dniach 28-29.09.2023 r. w godzinach 7:00 - 20:00 na ul. Długiej na odcinku od posesji numer 212 do posesji nr 252 odbywać się będą roboty związane z wykonaniem warstw konstrukcyjnych z betonu asfaltowego.
Ze względu na proces technologiczny nie będzie możliwy przejazd pojazdów samochodowych przez ww. odcinek. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy planowane wykonanie warstw konstrukcyjnych z betonu asfaltowego może zostać przełożone na inny termin.