Strona główna /
Komunikaty / Komunikat od MOPS!
09.12.2021

Komunikat od MOPS!

W związku z obecnymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach przypomina jak można pomóc osobom bezdomnym!
  • Spotykając osobę bezdomną, pokieruj ją do instytucji pomocowych,
  • Wykonany przez Ciebie telefon pod wskazane numery alarmowe może uratować komuś życie,
  • Nie wspieraj finansowo osoby bezdomnej, ponieważ utwierdzasz ją w bezdomności.

Całodobowy numer alarmowy – 112
Ogólnopolski numer Straży Miejskiej – 986
Policja – 997

Bezdomni mężczyźni  z terenu miasta uzyskają pomoc w:
Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn
działająca przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Strażacka 9, 41-400 Mysłowice
tel.: 32-222-54-46, tel.: 797-490-844
email: noclegownia@mops-myslowice.pl

Natomiast bezdomne kobiety mogą się zgłaszać do:
Ośrodka Interwencji Kryzysowej
działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Gwarków 24, 41-400 Mysłowice
tel. (32) 222-24-21
email: oik@mops-myslowice.pl

Osoby bezdomne mogą uzyskać informację w zakresie noclegu i wyżywienia pod numerem bezpłatnej całodobowej infolinii: 987

Źródło: MOPS, caritas.pl