Strona główna /
Komunikaty / Jak otrzymać decyzję dot. podatku w formie elektronicznej?
14.10.2021

Jak otrzymać decyzję dot. podatku w formie elektronicznej?

Szanowny Podatniku, Jeśli otrzymujesz decyzje w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązana pieniężnego w formie tradycyjnej – papierowej, a chciałbyś otrzymywać je w formie elektronicznej – możesz zwrócić się o zastosowanie tego rodzaju doręczenia.

W tym celu:

  • Załóż PROFIL ZAUFANY (odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, potwierdzonego certyfikatem);
  • Załóż konto na elektronicznej platformie ePUAP,

Po założeniu konta:

  • Zaloguj się na platformie ePUAP
  • Wybierz w KATALOGU SPRAW zakładkę SPRAWY OGÓLNE dalej PISMA DO URZĘDU – NAJCZĘŚCIEJ ZAŁATWIANE SPRAWY – PISMO OGÓLNE DO PODMIOTU PUBLICZNEGO

wyślij pismo o treści:

„Na podstawie art. 144a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa w zw. z art. 158 ust. 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020r. o doręczeniach elektronicznych wyrażam zgodę na doręczanie pism w postępowaniu podatkowym, w tym decyzji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej”.

Złożenie pisma – wyrażenie zgody, umożliwi wygodne doręczenie decyzji podatkowej już w najbliższej „akcji wymiarowej” w roku 2022.

UWAGA: W każdej chwili masz prawo do rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej i powrotu do formy tradycyjnej (papierowej).