Strona główna /
Komunikaty / Czy miasto otrzyma dofinansowanie?
21.08.2023

Czy miasto otrzyma dofinansowanie?

Władze Miasta Mysłowice złożyły wnioski do programu Polski Ład. W czasie ósmego naboru Rządowego Programu Polski Ład, Miasto Mysłowice mogło zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 2 mln zł, 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 8 mln zł, 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł.
Po wielu tygodniach branżowych spotkań i trudnych dyskusji, złożone zostały następujące wnioski:
Rządowy Program Polski Ład Edycja VIII

Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice. Wartość inwestycji: do 30 mln zł:

 • Kompleksowa przebudowa i modernizacja kąpieliska Słupna obejmująca przebudowę i modernizację istniejącej niecki basenowej wraz z budową pozostałych elementów rekreacyjnych;
 • Kompleksowa termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Piastowskiej 7;
 • Kompleksowa termomodernizacji wraz z przebudową ostatniej kondygnacji budynku Miejskiego Domu Dziecka przy ul. Żeromskiego 2;
 • Budowa kompletnego obiektu schroniska dla bezdomnych zwierząt w Mysłowicach przy ul. Bernarda Świerczyny, obejmująca budynek biurowo-socjalny, budynki schroniska z boksami i wybiegami dla zwierząt;
 • Realizacja robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 przy ul. Wybickiego 79 do obowiązujących przepisów;
 • Budowa windy w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Górniczej 7 celem dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych;
 • Wykonanie przebudowy wszystkich schodów z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul. A. Hlonda 14
Kompleksowa przebudowa dróg w Mysłowicach. Wartość inwestycji: do 8 mln złotych:
 • ulica Murckowska (etap 1 );
 • ul. Graniczna (etap 1);
Trzy inwestycje związane z dojazdami do miejskich kąpielisk i miejscami parkingowymi. Wartość inwestycji: do 2 mln złotych:
 •  Przebudowa parkingu i dróg pomiędzy parkingami na terenie ośrodka „Wesoła Fala” przy ul. Spacerowej;
 • Przebudowa drogi dojazdowej do parkingu na terenie ośrodka wypoczynkowego „Hubertus” przy ul. Szabelnia;
 • Przebudowa parkingów oraz układu drogowego na terenie ośrodka Parku Słupna przy ul. Stadionowej.

Fot.arch.itvm.pl