Strona główna /
Komunikaty / „Aktywny Samorząd” w 2021 roku.
15.03.2021

„Aktywny Samorząd” w 2021 roku.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach informuje, że 1 marca ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON, którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych zamieszkałych w mieście Mysłowice. W zakresie jego realizacji można ubiegać się o dofinansowanie w ramach dwóch modułów:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

 • zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • kosztów uzyskania prawa jazdy różnych kategorii,
 • zakupu sprzętu elektronicznego, oprogramowania,
 • zakupu protezy z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi,
 • zakupu skutera inwalidzkiego,
 • zakupu oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
 • utrzymania sprawności posiadanego sprzętu elektronicznego, protezy, skutera lub wózka o napędzie elektrycznym,
 • zakup wózka o napędzie elektrycznym,
 • kosztów pobytu dziecka w przedszkolu lub żłobku.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:

 • pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • dla osób pobierających naukę w szkole wyższej, policealnej, kolegium a także dla osób mających otwarty przewód doktorski.

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać na stronach: www.pfron.org.pl, www.mops-myslowice.pl i w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych w Mysłowicach, ul. Brzezińska 21 pok. 1, tel: 32 223 85 84 / 510-475-773.

Mat. nadesłany