Strona główna /
Inne / Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
21.02.2024

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Wczoraj w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Mysłowice odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miasta, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz Prokuratury.
Przedstawiona została informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku w mieście Mysłowice w 2023 roku oraz ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Mysłowice.
Ponadto omawiano sprawozdanie z „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w mieście Mysłowice na lata 2022-2025” za rok 2023.