Złożono wniosek o powołanie komisji ochrony zieleni w Mysłowicach!

19 lipca 2018

Drukuj artykuł
Kategoria:
Wydarzenia

Aby zatrzymać momentami bezmyślną wycinkę zdrowych i pięknych drzew w Mysłowicach, radny miejski Dariusz Wójtowicz złożył pisemny wniosek o powołanie społecznej Komisji Ochrony Zieleni, która ma wyhamować zapędy władz miejskich w dziedzinie karczowania terenów zielonych. Podobne komisje funkcjonują w wielu polskich miastach i są bardzo skutecznie w działaniu.

Czy prezydent Lasok przychyli sie do wniosku? - Dowiemy się niebawem.

Mat: Iwona Chajto

- Chcę, aby w pracach społecznej Komisji mogli wziąć udział przedstawiciele środowisk ekologicznych, członkowie rad dzielnicowych, seniorzy i miłośnicy przyrody - mówi Wójtowicz.

Podczas niedawnych remontów ulic Janowskiej i Wielkiej Skotnicy na potegę wycinano piękne i zdrowe drzewa, tłumacząc, że blokują budowę dróg rowerowych. Jak widzimy, ani przy Skotnicy, ani przy Janowskiej nie powstały zapowiadane drogi dla rowerzystów i rolkowców, a drzewa i tak zniknęły!

Teraz słyszymy, że przez budowę kolejnego marketu przy Wielkiej Skotnicy 16 maja nam wykarczować ponad 150 drzew, w tym około 40 dębów, a przy ulicy Mickiewicza do wyciecia przeznaczone są kilkudziesięcioletnie kasztanowce!

- Uważam, że problem należy rozwiązać systemowo i doprowadzić do takiego stanu prawnego w Mysłowicach, że służby prezydenta bez wiedzy i zgody społecznej Komisji nie będą mogły wyciąć ani jednego zdrowego drzewa, które nie zagraża życiu czy bezpieczeństwu mieszkańców. i co najwazniejsze, nie należy obarczać winą za bezmyślne wycinanie drzew szeregowych urzędników, którzy wykonują polecenia i również są zniesmaczeni pomysłami na gołocenie miasta z zieleni. Trzeba powiedzieć jasno, że to prezydent i jego zastępcy w głównej mierze odpowiadają za taki stan rzeczy  - mówi inicjator powołania społecznej Komisji Dariusz Wójtowicz.


Społeczna Komisja ma być ciałem doradczym, opiniującym wszystkie działania radnych i prezydenta w zakresie pielęgnacji zieleni w mieście. 

Mieszkańcy Mysłowic, jeżeli nie wyrażacie na bezmyślną dewastację drzewostanu w naszym mieście, podpiszcie petycję, której treść znajduje się TUTAJ!

O Autorze

Redakcja

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice