Zbiórka na budowę Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt rozpoczęta!

30 lipca 2019

Drukuj artykuł
Kategoria:
Wydarzenia

Mysłowickie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt jest w coraz gorszym stanie technicznym. Czy to koniec tej placówki? Niedawny apel prezydenta miasta, to ostatnia deska ratunku, aby czworonogi mogły w przyszłości przebywać w godnych warunkach. Obecna lokalizacja nie spełnia ustawowych wymogów, więc rozpoczęto działania na rzecz zmiany lokalizacji i budowy nowych obiektów. Miasto i przyjaciele zwierząt liczą na pozytywną decyzję ze strony Zarządu TOZ w sprawie wspólnego finansowania inwestycji. W chwili obecnej nie ma konfliktu, Urząd twierdzi, że utrzymuje dobre relacje z warszawskim Towarzystwem.

Brak pieniędzy na kompleksowe leczenie psów i kotów, sypiący się dach i grzyb w pomieszczeniach socjalnych czy odejścia pracowników, to obraz trudnej sytuacji w placówce. Obiekty budowlane są własnością miasta, które w ubiegłych latach nie dokonywało niezbędnych remontów. Na szczęście zwierzęta wspiera wielu dobrych ludzi.

Po pisemnej skardze o niespełnieniu warunku co najmniej 150 metrowej odległości od najbliższych zabudowań, decyzja inspekcji weterynaryjnej mogła być jedna: nakaz zmiany lokalizacji ze względu na nie spełnienie przez jednostkę wymogów lokalizacyjnych. To spowodowało, że kolejny raz powraca temat Mysłowickiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami z Warszawy!

W ostatniej chwili udało się uniknąć likwidacji schroniska jedynie przez skuteczną postawę obecnego Prezydenta Mysłowic Dariusza Wójtowicza, który zrealizował wszystkie warunki postawione przez TOZ z Warszawy tj. wieloletnią dzierżawę, zmianę postępowania z przetargowego na konkursowe, zwiększenie pieniędzy przekazanych na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. Prezydenta wspierają wolontariusze i przyjaciele zwierząt z Mysłowic, Katowic, Imielina czy Sosnowca.

Te działania zapobiegły ubiegłorocznej wywózce zwierzaków przebywających w Schronisku. W zamian warszawski Zarząd Główny Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami zapewniał, że przeprowadzi szereg inwestycji, remont dachu, pozyska sponsorów, którzy zainwestują w schronisko, stworzy salę edukacyjną… Mysłowickie schronisko miało stać wzorcową jednostką.

Z powodu braku zapowiadanych działań, nadal nie można prowadzić zajęć edukacyjnych, ze względu na zły stan obiektów. Pomimo starań wielu ludzi i wolontariuszy, trudno oczekiwać wielkich wpłat jeżeli w schronisku niewiele się zmieniło. Tak naprawdę rozwój placówki zatrzymał się w latach 90. W schronisku przebywa około 70 bezdomnych psów i kotów.  To zwierzaki z różnymi problemami zdrowotnymi, które mogą nie przeżyć kolejnego stresu związanego z transportem do innego schroniska.

Ponownie sprawy w swoje ręce wzięli ludzie dobrej woli - wieloletni przyjaciele bezdomnych zwierząt, wolontariusze i władze Mysłowic. Chcą dać impuls do namacalnych zmian. W czerwcu został powołany zespół ds. budowy nowego schroniska dla zwierząt, w który włączyli się radni miejscy, urzędnicy, przedstawiciele fundacji Silesia Canis, wolontariusze schroniska i eksperci z dziedziny kynologii. Wszyscy czekają na dobre wieści z Warszawy i pozytywną decyzję Zarządu TOZ.

Pierwsze efekty spotkań już są. Prezydent wyznaczył teren pod nowe schronisko - to ulica Piaskowa w Mysłowicach. Dariusz Wójtowicz do współpracy zaprosił lokalnych przedsiębiorców, którzy mają wspomóc budowę nowych obiektów w formie nowoczesnych pomieszczeń kontenerowych.

Dzisiaj ruszyła zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Silesia Canis, we współpracy z Miastem i grupą założycielską. Rozważana jest budowa placówki wspólnie z innymi miastami, co skutecznie obniżyłoby koszty inwestycji oraz późniejszego utrzymania. Ustalenia mają być dokonywane przy współpracy z obecnym zarządcą Schroniska. Nikt nie chce konfliktów, bo tylko dobra atmosfera wokół inicjatywy jest gwarantem sukcesu.

Miasto, Fundacja Silesia Canis i wolontariusze liczą na wspólne działanie z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami z Warszawy. Cel, który przyświeca wszystkim, to nowe schronisko - stworzone w taki sposób, by zabezpieczyć godne warunki bytowe bezdomnych psów i kotów.

Organizatorzy zbiórki chcą również ograniczyć zjawisko zwierząt bezdomnych na terenie miasta oraz rozpocząć edukację wśród dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych. Szacowany koszt inwestycji to około 1,5 mln. złotych.

Powstała grupa inicjatywna na rzecz budowy placówki, w skład której wchodzą wolontariusze, przedsiębiorcy, samorządowcy, a nawet parlamentarzyści. Ich spotkania będą miały charakter otwarty i będą mogli dołączać kolejni chętni do pomocy. O szczegółach działań i terminach spotkań będzie można dowiedzieć się ze strony Facebook - Przystanek Mysłowice. Kontakt mailowy z grupą: przystanek.myslowice@wp.pl

Każdy, kto chce wesprzeć budowę nowego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, może to zrobić wpłacając darowiznę na numer konta prowadzonego przez Fundację Silesia Canis.

Bank PeKaO S.A.
Nr konta: 14 1240 1330 1111 0010 9111 6447

Tytuł wpłaty:
Darowizna - Budowa nowego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Mysłowicach.

O Autorze

Redakcja

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice