Wywóz trucizny, czyli jak to się robi...

13 maja 2021

Drukuj artykuł
Kategoria:
Wydarzenia

8 tysięcy ton odpadów ma zniknąć z Brzezinki do listopada tego roku. Wydaje się, że to misja niewykonalna... a jednak. Sprawdziliśmy jak wygląda wywóz odpadów i nadzór nad nim. 

Bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadania pełni Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska. Ponadto, tak jak do tej pory, codziennie na miejsce przyjeżdżają patrole Straży Miejskiej oraz Policji, a wykonawca jest w stałym kontakcie z Państwową Strażą Pożarną.

Podczas codziennych, niezapowiedzianych, kontroli ze strony Urzędu Miasta nadzorowany jest zarówno proces ważenia jak i ładowania odpadów na pojazdy. Dzięki kamerom zamontowanym podczas wcześniejszych prac związanych z zabezpieczeniem terenu, możliwy jest całodobowy dostęp do monitoringu obejmującego teren, na którym zmagazynowane są odpady.

Zgodnie z warunkami umowy, wykonawca zobowiązany jest do przedkładania dokumentów z każdej czynności ważenia i dostarczenia ich za każdy tydzień wykonywania umowy. Jednakże w celach kontrolnych by umożliwić bieżącą weryfikację masy i rodzaju wywożonych odpadów - każdego dnia wykonawca przekazuje zarówno KPO jak i dokumenty z ważenia poszczególnych partii odpadów. Pozwala to porównać dane z protokołami sporządzanymi przez pracownika UM oraz cotygodniowych zestawieniami sporządzanymi przez Wykonawcę. Aby dodatkowo ułatwić proces kontrolny, z każdej czynności ważenia sporządzana jest dokumentacja fotograficzna.

Na miejscu, prowadzona jest wstępna ocena substancji znajdujących się w pojemnikach oraz samych pojemników, pod kątem zapewnienia odpowiednich warunków transportu. Ocena prowadzona jest przez doradcę ADR, który dokonuje klasyfikacji poszczególnych ładunków.

Do tej pory wywiezione odpady zakwalifikowane zostały, jako 16 03 05* - organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne. Co pokrywa się ze sporządzoną w latach ubiegłych ekspertyzą biegłego. Każdorazowo sprawdzany jest stan pojemnika, w którym znajdują się odpady. Od tego zależy sposób jego transportu, ponieważ wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia każdego pojemnika, w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się odpadów poza środki transportu, w szczególności ich wyciek. W przypadku, gdy pojemnik nie jest szczelny lub jego uszkodzenie wiąże się z ryzykiem rozszczelnienia, zostaje zabezpieczony i przeniesiony do tzw. wanny, w której jest następnie transportowany. Należy zwrócić uwagę, że w pojeździe pojemniki ustawiane są w taki sposób, aby zapobiec ich przemieszczaniu i przewracaniu. Przed procesem ważenia są dodatkowo zabezpieczane i oznakowane, tak, aby ich transport był bezpieczny, a umieszczane symbole pozwalały na ich identyfikację.

Wszystkie kwestie transportu odpadów niebezpiecznych uregulowano w przepisach prawnych. Odpady niebezpieczne, bądź, co, do których może istnieć przypuszczenie, że zawierają składniki niebezpieczne, należy przewozić według ściśle określonych procedur.

Transport odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować odpady.

Pojazd wraz z odpadami może zostać zatrzymany i sprawdzony przez Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego oraz organy Inspekcji Ochrony Środowiska.
 

O Autorze

Redakcja

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice