Wiemy ile będzie kosztowało usunięcie odpadów na Brzezince!

22 lutego 2021

Drukuj artykuł
Kategoria:
Wydarzenia

Tanio nie będzie! Rachunek wystawiony za wywiezienie odpadów niebezpiecznych w dzielnicy Brzezinka może opiewać na prawie sto milionów złotych. Czas by pociągniąć do odpowiedzialności osoby wydające zgodę na składowanie odpadów. 

W poniedziałek (22 luty) nastąpiło otwarcie ofert złożonych w postępowaniu pod nazwą „Usunięcie i gospodarowanie odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi, zmagazynowanymi na terenie działki o nr. geod.: 2171/78 w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50”. Złożona oferta to kwota: 93 960 000 zł. W chwili obecnej oferta jest sprawdzana przez urzędników.

Dzięki staraniom prezydenta Dariusza Wójtowicza udało się już pozyskać kwotę 44,6 mln złotych. Urząd Miasta Mysłowice będzie występował o dalsze dofinansowanie m.in. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o 15% wartości przedsięwzięcia co stanowi kwotę 14 094 000 zł. Pozostałe brakujące środki to kwota 35 190 000 zł, na które miasto będzie musiało zaciągnąć zobowiązanie w formie pożyczki z WFOŚiGW, kredytu lub emisji obligacji. Być może uda się jeszcze pozyskać środki rządowe. 

Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi śledztwo przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej działające m.in. na terenie Mysłowic, którzy działali z zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowej wynajmując nieruchomości i składując na nich niebezpieczne odpady.

Obecnie rozważane jest podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia majątku osób, które podjęły tak niebezpieczną w skutkach decyzję, czyli byłego prezydenta miasta Mysłowice, jego zastępców oraz naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska.

O Autorze

Redakcja

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice