Urząd nie lubi petycji

01 sierpnia 2018

Drukuj artykuł
Kategoria:
Wydarzenia

Związek Nauczycielstwa Polskiego wysłał petycje m.in. ws. podwyżek dla pracowników samorządowych do Chełmu Śląskiego, Imielina i Mysłowic. Dwie pierwsze gminy na petycje odpowiedziały. Mysłowice nawet ich nie opublikowały na stronie internetowej – czego wymaga ustawa. 

Czym jest petycja – wiedzą chyba wszyscy. To pismo zawierające postulat dotyczący zmiany przepisów prawa, podjęcie jakiegoś działania, kierowane do władz lub osób na wyższym stanowisku. Podstawą prawną do składania petycji jest w Polsce ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku. Dopuszcza się wnoszenie petycji w formie pisemnej lub elektronicznej. Aby petycja była ważna powinna zwierać oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję, wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji, oznaczenie adresata petycji, wskazanie przedmiotu petycji.

W grudniu 2017 roku Związek Nauczycielstwa Polskiego wysłał petycje do urzędu miasta w Mysłowicach. Petycja dotyczyła wzrostu wynagrodzeń pracowników administracyjno-obsługowych placówek oświatowych oraz MOSiR w Mysłowicach o 10%. W uzasadnieniu czytamy, że ostatnia podwyżka dla tej grupy zawodowej miała miejsce w 2010 roku. Analogiczne wnioski złożyły związki zawodowe działające przy urzędzie oraz przy Szpitalu nr 2. Jak do petycji ustosunkowały się władze Mysłowic?

Zarówno prezydent Mysłowic Edward Lasok jak i przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Łukaszek jednoosobowo stwierdzali w kolejnych pismach, że wniosek ZNP nie jest petycją i je odrzuciali, choć petycja zawierała wszystkie ustawowe zapisy. Co więcej petycja nie została nawet opublikowana na stronie internetowej magistratu, choć wymaga tego polskie prawo. Inne gminy, takie jak Chełm Śląski czy Imielin do petycji się ustosunkowały. Mysłowiccy włodarze rozwiązali problem podwyżek uznając że pismo w ich sprawie nie jest petycją.

Jak mówi Marek Fabryczny, prezes oddziału międzygminnego ZNP w Mysłowicach, to nie jedyny taki przypadek. - Niestety z przykrością stwierdzam, że nasze petycje nie zostały w żaden sposób uwzględnione, podobnież jak wszystkie inne wnioski składane do budżetu na ręce pana Prezydenta Lasoka w latach 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.

Więcej informacji na stronie ZNP Mysłowice: http://www.myslowice.znp.edu.pl/strona-glowna/

O Autorze

Redakcja

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice