Radni „ukarali” prezydenta za bardzo dobry rok 2019

02 stycznia 2020

Drukuj artykuł
Kategoria:
Wydarzenia

Zdaniem prezydenta Dariusza Wójtowicza budżet na rok 2020 jest historyczny z kilku powodów.
- Dzięki poczynionym oszczędnościom po raz pierwszy budżet został domknięty bez kredytu. Za sprawą poprawek wniesionych przez radnych - budżet 2020 może oznaczać faktyczną likwidację mysłowickich ośrodków kultury i sportu. Pracownicy znajdą się na bruku, nie odbędą się żadne zajęcia sportowe ani wydarzenia kulturalne. Zabraknie też środków na promocję, czyli m.in. wyjazdy dzieci i młodzieży oraz dla klubów sportowych. 

14 sierpnia 2019 rok, godz 12:00 – główne wydanie serwisu informacyjnego radia RMF FM: „W Mysłowicach sto lat temu zaczęło się pierwsze powstanie śląskie – mówi prezenter radiowy i dodaje – historyczne obchody będą trwały cały dzień”. W roku setnej rocznicy wybuchu I powstania śląskiego do naszego miasta zjechały najważniejsze osoby w kraju i regionie. Nie zabrakło prezydenta Dudy, premiera Morawieckiego czy przewodniczącego Jerzego Buzka. Lepszej promocji miasto nie miało od lat. I prawdopodobnie już nie będzie mieć, bo mysłowiccy radni postanowili nagrodzić administrację prezydenta Wójtowicza poprzez obcięcie budżetu na promocję miasta na rok 2020 do ZERA. Pięniędzy nie ma nawet na wyjazdy dzieci czy zakup kwiatów.

To jednak dopiero początek. Radni postanowili „ukarać” ośrodki sportu i kultury ścinając budżety Mysłowickiego Ośrodka Kultury i Mysłowickiego Ośrodka Sportu blisko o połowę. Wystarczy ledwie nawet na wynagrodzenia, nie mówiąc już o jakiejkolwiek zajęciach sportowych czy wydarzeniach kulturalnych. Parafrazując klasyka – w Mysłowicach nie będzie niczego! Podobny los spotkał mysłowicką Straż Miejską, której budżet uszczuplono o 700 tysięcy złotych. Znamienne są słowa autora tych zmian – radnego Jacka Sołtyska z Koalicji Obywatelskiej, który na portalu społecznościowym pyta: Czy każdy bieg (w Mysłowicach) musi się odbyć, czy itvm jest potrzebną telewizją, czy faktycznie trzeba promować miasto w takim zakresie jak dotychczas?

Od sesji budżetowej niektórzy radni chwalą się że dali pieniądze m.in. na likwidację niskiej emisji i szpital miejski. Już Margaret Thatcher mówiła, że „Jeśli rząd mówi, że komuś coś da, to znaczy, że zabierze tobie, bo rząd nie ma żadnych własnych pieniędzy”. Radni nie mają swoich pieniędzy. Dokonali cięć nie licząc się z konsekwencjami. Zdrowie jest najważniejsze, ale dokonując chaotycznych przesunięć radni faktycznie likwidują miejski sport i kulturę.

Dla wnikliwego obserwatora życia politycznego w Mysłowicach, jest jasne, że działania radnych mają swoje drugie dno. Odbierając pieniądze na promocję, kulturę i sport radni uderzają w pozytywny wizerunek miasta i samego prezydenta. Bo co to za miasto, w którym nie odbywają się Dni Miasta, SKSy, Gale Sportu? Bo co to za prezydent, który nie wspiera dzieciaków z klubów sportowych, który doprowadza do likwidacji ośrodków kultury i obiektów sportowych, który nie organizuje festynów szkolnych czy parafialnych?

W mysłowickim budżecie zaproponowanym przez prezydenta Dariusza Wójtowicza pieniędzy wystarczyło na wszystko. Budżet bez kredytu i z nadwyżką finansową, uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Po ostatniej sesji Rady Miasta i przesunięciach wprowadzonych przez radnych będzie więcej pieniędzy na wymianę pieców ale może zabraknąć ich na sport, kulturę, promocję, funkcjonowanie Urzędu Miasta i Straży Miejskiej. 

Poniżej informacja Prezydenta Miasta Mysłowice skierowana do Radnych o skutkach przesunięć budżetowych:

Szanowni Państwo Radni,

Budżet na rok 2020 jest historyczny z kilku powodów. Dzięki poczynionym oszczędnościom po raz pierwszy budżet został domknięty bez kredytu. Niestety, za sprawą przesunięć wniesionych przez Państwa Radnych, budżet na rok 2020 może oznaczać faktyczną likwidację mysłowickich ośrodków kultury i sportu. Pracownicy znajdą się na bruku, przestaną odbywać się zajęcia sportowe i wydarzenia kulturalne. Zabraknie też środków na promocję, czyli m.in. wyjazdy dzieci i młodzieży oraz dla klubów sportowych. Pod znakiem zapytania pozostaje również wypłacenie wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta.

Uchwalony budżet na rok 2020 zakłada przekazanie dotacji podmiotowej na bieżącą działalność Mysłowickiego Ośrodka Kultury w wysokości 2 700 000 zł. Ta kwota jest absolutnie niewystarczająca dla prowadzenia działalności statutowej, co więcej nie zapewnia nawet finansowania na poziomie pozwalającym na pokrycie kosztów utrzymania instytucji w roku 2020. W roku 2019 MOK dysponował kwotą 4 100 000 zł. Ta kwota pozwalała na utrzymanie stabilnej działalności i nie uwzględniała dodatkowych remontów i podwyżek dla pracowników. Trudno się odnieść do kwoty 2 700 000 zł, gdyż każdy z opracowanych wariantów zmieszczenia się w tej kwocie jest fatalny w skutkach i prowadzi do zawieszenia działalności instytucji. Kwota kosztów bieżących to 5 768 000,00 zł. MOK potrzebuje minimum 4 700 000,00 zł resztę pieniędzy wypracuje instytucja. Jednostka nie robiła sztucznych planów, co było praktykowane w przeszłości. Wykazuje ona faktyczne i realne plany. Stwierdzono, że musi zmieścić się w kwocie 4,7 mln, co też uczynili, uszczuplając finansowanie wielu przedsięwzięć i zmniejszając ilość planowanych wydarzeń kulturalnych. Niestety to maksimum, co jako instytucja są w stanie zrobić.

Kilka tygodni temu Dyrektor MOK prezentował Państwu podsumowanie działalności w roku 2019, który niewątpliwie należy określić rokiem udanym pod względem utrzymania organizacji kultury na przyzwoitym poziomie. Setki imprez i wydarzeń, setki dzieci przychodzących na zajęcia, efektywne pozyskiwanie środków zewnętrznych, powstanie Kinoteatru Znicz, ogromna popularność organizowanych wydarzeń, sale wypełnione po brzegi. Wszystko to realizowane przy ogromnym zaangażowaniu i dyspozycyjności pracowników, którzy wykonywali swoje obowiązki o różnych porach, od poniedziałku do niedzieli, nierzadko pracując kilkanaście godzin na dobę. Działalność MOK to nie tylko znane w mieście imprezy, to także funkcjonowanie kilkudziesięciu sekcji stałych - zlokalizowanych w siedmiu dzielnicach naszego miasta, w ramach których Wasze dzieci czy wnuki rozwijają się artystycznie i kulturalnie.

Zatwierdzony przez Państwa Radnych budżet dla miasta Mysłowice na rok 2020 zmniejszający zakładany plan dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o 2.208,000 zł z wcześniejszego 5.400,000 przy jednoczesnym rozdzieleniu ww. kwoty na poszczególne paragrafy uniemożliwia funkcjonowanie ośrodka. Pozostawienie środków wyłącznie na wynagrodzenia pracownicze, przy „wyzerowaniu” możliwości finansowania jakichkolwiek usług zewnętrznych prowadzi do tak drastycznego paradoksu, jak niemożność opłacenia rachunku za energie elektryczną, zawierającą element dystrybucji, płatny z paragrafu usługowego.

Ta sama sytuacja dotyczy m.in. wywozu nieczystości, gospodarowania odpadami, ochrony obiektów w tym ochronny p-poż. Skutkiem takiego układu finansowego jest w istocie pozostawienie wyłącznie składu osobowego MOSiR przy jednoczesnym wygaszeniu wszelkiej działalności statutowej. Począwszy od pierwszego stycznia 2020 r. MOSiR będzie zmuszony do zamknięcia wszystkich ośrodków sportowych, dezaktualizacji wszystkich planowanych wydarzeń.

Państwa decyzja zakłada albo faktyczną likwidację jednostki albo w istocie pozostawienie pozornego podmiotu, którego jednym celem będzie utrzymanie pozostałych pracowników, którym nie będzie możliwe przypisanie żadnej aktywności zawodowej. Oba z tych rozwiązań prowadzą albo do kuriozalnego wydatkowania środków bez jakiegokolwiek celu albo do wygaszenia znacznej części obowiązków ustawowych i statutowych gminy bez wskazania alternatywnej formy ich realizacji (nawet bowiem likwidacja MOSiR nie zwalnia gminy z ciążących na niej powinności w zakresie aktualnie realizowanym przez MOSiR). Oto lista wydarzeń i imprez oraz ograniczeń funkcjonowania, jaką MOSiR zmuszony będzie odwołać na skutek podjętej decyzji.

Odwołane wydarzenia i projekty: zajęcia Dbamy o Damy, zajęcia pozalekcyjne SKS, zajęcia dla dzieci MMS – Młodzieżowi Mysłowiccy Sportowcy, WOŚP, Cross Mysłowicki, Młodzieżowe Biegi Przełajowe, Gala Sportu, Deichmann, Akcja Lato, Kino Letnie, Bieg Świętojański, Dzień Dziecka, Memoriał Chromika, Memoriał Padlewskiego, Gale sportów walki, Turnieje siatkówki plażowej. Czeka nas również likwidacja nagród dla szkół w postaci sprzętu sportowego oraz rezygnacja z ubezpieczenia NW imprez sportowych. Zamknięte ośrodki sportowe to: Hala sportowa ul. Piastów Śląskich, Hala sportowa ul. Jasińskiego, Hala sportowa ul. Powstańców, Boisko MOSiR ul. Gwarków, Boiska MOSiR ul. Promenada, Boiska MOSiR ul. Sportowa, Lodowisko ul. Stadionowa. Ponadto MOSiR Mysłowice nie będzie w stanie współorganizować festynów szkolnych, przedszkolnych, parafialnych, Rad Dzielnic oraz innych lokalnych wydarzeń poprzez m.in.: udostępnianie sprzętu w postaci scen, namiotów, dmuchańców, barierek i innych.

W przypadku Straży Miejskiej Mysłowice informuję, iż zmniejszenie kwoty 700.000,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników w uchwalonym budżecie na rok 2020 przez Radę Miasta Mysłowice spowoduje brak zabezpieczenia kwoty na wynagrodzenia miesięczne pracowników Straży Miejskiej Mysłowice od września do grudnia 2020 roku, przy założeniu braku zatrudnienia pracowników zespołu monitoringu miejskiego.  W sytuacji uzyskania oszczędności na wynagrodzeniach na osobie przebywającej na urlopie macierzyńskim, pracowniku przebywającym na urlopie wychowawczym, 2 planowanych, a niezatrudnionych aplikantów, 1 pracownika zwalnianego z dniem 31.12.2019 roku, koniecznym jest zwolnienie 11 osób, wraz z pracownikiem obsługi i konserwatorem.

Na dzień dzisiejszy Straż Miejska Mysłowice zatrudnia 34 osoby. Zwolnienie 11 osób stanowi zwolnienie 33 % dzisiejszego stanu etatowego Straży Miejskiej Mysłowice. Ewentualny niższy stan etatowy zdecydowanie ograniczy, a niejednokrotnie uniemożliwi realizację zadań jednostki na aktualnym poziomie. Między innymi takich jak narzucone ustawowo kontrole antysmogowe, które w przypadku miasta wielkości Mysłowic wynoszą przy ogłoszonym alarmie smogowym 10 kontroli posesji na dobę. Takich kontroli w bieżącym roku przeprowadzono 601. Działań profilaktycznych w ramach realizacji ustawowego obowiązku informowania społeczności lokalnych o zagrożeniach oraz inicjowanie i uczestnictwo w zadaniach mających na celu przeciwdziałanie zjawiskom kryminogennym, którymi w bieżącym roku objęto 8014 osób. W tym aż 624 mieszkańców w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Należy pamiętać, iż praca strażnika miejskiego to przede wszystkim praca w rejonie, kontrola miejsc zagrożonych oraz reakcja na wykroczenia oraz interwencje zgłoszone przez mieszkańców. Ilość interwencji podjęta przez funkcjonariuszy w roku 2019 to 7358. Istotnym elementem pracy strażników jest również kontrola miejsc przebywania i pomoc osobom bezdomnym oraz osobom w stanie upojenia alkoholowego, w roku bieżącym odwieziono 176 osób do Izby Wytrzeźwień i miejsca zamieszkania. Straż Miejska działa również na rzecz bezpańskich zwierząt, interwencji z ich udziałem było aż 287. W ramach prowadzonych działań funkcjonariusze zabezpieczają szereg imprez (130) oraz współpracują w Wydziałem Ruchu Drogowego Policji w celu przeciwdziałania wykroczeniom drogowym.

Podczas grudniowej sesji Państwo Radni zdecydowali o likwidacji zadań promocyjnych miasta redukując kwotę 500 000 zł do 0 zł. To działanie oznacza rezygnację z poniższych akcji:
Akcja PIT – dzięki akcji coraz więcej mieszkańców rozlicza PIT w Mysłowicach. Rozliczając podatek dochodowy od osób fizycznych w swoim mieście, zwiększasz dochody budżetu miasta i inwestujesz w rozwój Mysłowic. Średnio od każdego podatnika do budżetu miasta trafia około 2 tys. zł. Z tej kwoty można wybudować 10 metrów drogi rowerowej, 14 metrów chodnika lub postawić 3 ławki koło Twojego domu.
Akcja 1% - wspieranie mysłowickich stowarzyszeń i fundacji. Dzięki akcji zwiększa się wpływ z podatku do miejskich organizacji pożytku publicznego.
Kampania promująca mysłowickie szkoły ponadpodstawowe. Dzięki akcji uczniowie mysłowickich podstawówek wybierają szkoły w Mysłowicach.
MBO – kampania promocyjna i informacyjna.
Akcje wspierające działania proekologiczne tj. m.in. smog, gospodarka odpadami, elektrośmieci.
Akcje wspierające działania prozdrowotne tj. m.in. szczepienia HPV, szczepienia dla seniorów, testy borelioza, walka z otyłością, wykłady i konferencje profilaktyczne (m.in. transplantologia).
Akcje wspierające działania dotyczące pomocy społecznej tj. m.in. rodzicielstwo zastępcze, rodziny wielodzietne, wsparcie fundacji i stowarzyszeń w działaniach prospołecznych (pikniki, festyny, zbiórki). Dystrybucja czujek czadu dla potrzebujących.
Akcje wspierające działania na rzecz osób niepełnosprawnych tj. pikniki integrujące i aktywizujące osoby niepełnosprawne, wsparcie stowarzyszeń m.in. Amazonki, Autyzm.
Akcje wspierające seniorów.
Wsparcie działań schroniska dla zwierząt.
Wsparcie działań ZHP.
Wsparcie działań szkół i przedszkoli.
Ponadto całkowity brak wsparcia działań stowarzyszeń, fundacji i klubów w tym:
Zakupu medali i pucharów (326 sztuk w roku 2019), które są wręczane podczas imprez organizowanych przez stowarzyszenia i kluby. Jest to wsparcie działalności klubów m.in. Górnik 07, LKS Unia Kosztowy, UKS Judo, Stowarzyszenie Honorowych Krwiodawców, Stowarzyszenie Hodowców Drobnego Inwentarza, Polski Związek Kanarków i Ptaków Egzotycznych, Polski Związek Wędkarstwa, Młode Talenty, turnieje sportowe, chóry (np. Familia, Hejnał), Gala Sportu.
Pełnego wsparcia przy organizacji imprez m.in. bieg krwiodawców, dogtrekking, festyny parafialne, święto plonów.
Umów promocyjnych (wspieramy wyjazdy uzdolnionej sportowo młodzieży i dzieci z uboższych rodzin by mogły reprezentować miasto na arenie krajowej i międzynarodowej).
Nagradzania w szczególny sposób za obywatelską postawę, wybitne wyniki sportowe i inne m.in. chłopcy ratujący życie mężczyzny, sportowcy z tytułami mistrzów świata.
Wsparcia działań w postaci przekazania gadżetów miejskich co wpływa na identyfikację mieszkańców z miastem oraz promocja marki miasta.
Wsparcia wydarzeń: flis nad Przemszą, młodzieżowy obóz strażacki.
Współpracy zagranicznej z miastami partnerskimi.
Zakupu nagród w konkursach i innych akcjach integrujących społeczeństwo lokalne.
Wsparcia inicjatyw pielęgnujących tradycje oraz wzmacniająca poczucie śląskiej tożsamości.

Całkowity brak wsparcia wydarzeń kulturalnych dla mysłowiczan przyciągających rzesze mieszkańców wraz z rodzinami w tym: WOŚP, Bądź Jak Jezus, Dzień dziecka i Organizacji Pozarządowych, Dni Mysłowic, Święto Plonów, Jarmark, obchody świąt narodowych, obchody 100 lecia powstań śląskich (14.08), czy promocji miasta podczas imprez ogólnokrajowych odbywających się na terenie miasta m.in. Silesia Maraton, Tour de Pologne, Rajd Śląska.

Przestawiam Państwu konsekwencje finansowe w roku 2020 dotyczące zmniejszenia finansów na zadania realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Płac z kwoty 21.021.000 zł na kwotę 18.025.000. Wynagrodzenia osobowe pracowników - zmniejszono o kwotę 2.000.000 zł – jest to ogromna kwota, która najprawdopodobniej uniemożliwi terminową wypłatę wynagrodzeń. Rok 2020 rozpoczyna się płacą minimalną w wysokości 2.600 zł brutto. W Urzędzie Miasta bezwzględnie należy dokonać zmiany wynagrodzenia pracownikom, którzy nie sięgają tego pułapu. Ten wydatek już oszacowano na kwotę ok. 400 tys. zł. Ustawowym obowiązkiem pracodawcy jest wypłata należnej pracownikowi nagrody jubileuszowej za okres 20-sto, 30-sto czy 40-stolecia pracy, a takich pracowników jest 44 w roku 2020. Wydatek do zabezpieczenia najwcześniej po I kwartale 2020. Zakup usług pozostałych - zmniejszono o kwotę 800.000 zł, wydatki w ramach tego paragrafu są każdorazowo starannie analizowane i precyzowane wg koniecznych potrzeb. Aby zapewnić ciągłość poprawności realizacji zadań koniecznym jest dokonywanie opłat za:
abonament radiowo-telewizyjny – nawet gdy zrezygnowano z urządzeń radiowych, pozostają aktywne monitory z monitoringiem, TV w Wydziale Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego, nie jest możliwym nie dokonanie rocznej opłaty abonamentowej radiowio-telewizyjnej – wydatek na poziomie 1.400 zł,
odprowadzenie ścieków – wydatek na poziomie 20.000-25.000 zł (umowa),
wywóz odpadów komunalnych – wydatek na poziomie 35.000 zł (umowa),
monitoring i ochrona wraz z grupą interwencyjną ok. 3.000 zł (umowa),
przeglądy techniczne instalacji odgromowych ok. 1000 zł,
usługi i przeglądy kominiarskie celem bezpieczeństwa ok. 400 zł,
usługi pocztowe i kurierskie (umowa) – to wydatek na 600 tys zł w roku 2020.
Jeśli obecny plan wynosi 600.000 zł to wydatek ten w całości zabezpieczy wyłącznie usługi pocztowe. Postępowanie przetargowe zostało zakończone. Umowa na zastępstwo procesowe - Gmina ma szanse na odzyskanie dużej kwoty zobowiązań od dłużników, prowadzone są sprawy przed sądami, sprawy komornicze. Wydatek ten jest jak najbardziej uzasadniony. Planowany koszt na zastępstwo to niewiele ponad 200 tys zł:
usługi notarialne,
dostęp do KIR ognivo obsługa komunikatów EZ dla potrzeb Wydziału Podatków, Opłat Lokalnych oraz Egzekucji – wydatek ok. 2500-3500 zł rocznie,
dostęp do bazy Legalis – koszt roczny ok. 4800 zł – pomocne narzędzie w dziedzinie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, w sprawach kadrowych i pracowniczych. Praktykowane od wielu lat,
wykonanie niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wydziałów: Podatków i Spraw Obywatelskich, USC druków dla klientów – to komórki, które mają kontakt z petentem, bardzo częsty. Koszt to ok. 8.000-10.000 zł,
awaryjne potrzeby na usługi transportowe chociażby przeprowadzka Archiwum Zakładowego. Udało się najtańszym kosztem dokonać realizacji przeniesienia regałów archiwalnych, kwota brutto ponad 13.000 zł,
wykonanie pieczątek. Koszt roczny 8.000-9.000, w roku 2018: 7.800 zł. Nieznaczny nawet przy zmianach organizacyjnych.

Ten paragraf to wydatki zapewniające w głównej mierze sprawne funkcjonowanie i zapewnienie bieżących potrzeb Urzędu. Trzeba dużej kwoty, aby zwiększyć ten paragraf i zapewnić to co niezbędne, ok. 350.000-400.000 zł, na dzień 02.01.2020 to co najmniej 350 tys. W styczniu 2020 r. należy pokryć zobowiązania za rok 2019 m.in. za usługi pocztowe i kurierskie w kwocie ok. 70.000 zł. Poczta Polska zadeklarowała, że faktury za miesiąc grudzień wystawione zostaną w styczniu 2020. Warto zaznaczyć, że w roku 2019 poczyniono ogromne oszczędności na usługach pocztowych m.in. zatrudniając pracowników na umowy zlecenia i odrębnie na umowę o pracę na stanowisku gońca. Również gońcom, należy pokryć koszty przejazdu w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych (par. 4410 -Urząd w tym celu zakupił karty ŚKUP i dokonuje comiesięcznych doładowań na kwotę 168 zł, często zdarzają się rabaty, wówczas wydatek to 157 zł. Prosto licząc 160 średnio x 12 miesięcy wynosi 1920 zł, do tego 2 bloczki już od kilku lat z rabatem blisko 20 zł na bloczku o wartości 320 zł daje kwotę 7.200 zł). Jeśli ten paragraf nie zostanie zabezpieczony już z dniem 2 stycznia 2020 r., niestety Wydział nie zapewni spłaty zobowiązań za grudzień 2019 rok, nie pokryje wydatku z tytułu odprowadzenia ścieków, nie dokona opłat radiowo-telewizyjnych, nie zleci wykonania druków, nie zapewni monitoringu, nie zapłaci za wywóz odpadów.

Podróże służbowe krajowe - zmniejszono o kwotę 54.000 zł. W ramach tego zadania realizowane są wydatki związane z zakupem biletów jednostkowych dla pracowników wykonujących pracę na terenie miasta Mysłowice (wizje lokalne, oględziny, poborcy). Urząd zatrudnia gońców. Również gońcom należy pokryć koszty przejazdu w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Urząd w tym celu zakupił karty ŚKUP i dokonuje comiesięcznych doładowań na kwotę 168 zł, często zdarzają się rabaty, wówczas wydatek to 157 zł. Prosto licząc 160 średnio x 12 miesięcy wynosi 1920 zł, do tego 2 bloczki już od kilku lat z rabatem blisko 20 zł na bloczku o wartości 320 zł daje kwotę 7.200 zł. Selektywnie przyznano ryczałty paliwowe dla pracowników głównie zmuszonych do odbycia podróży służbowej samochodem, gdyż środki komunikacji miejskiej spowodują wydłużenie realizacji podjętych czynności o kilka lub kilkanaście tygodni jak np. inspektorzy nadzoru, kontrolujący rozpoczęte lub kończące się inwestycje. Wydatek z tego tytułu wynosi ok. 28.000-34.000zł. W roku 2019 umowy zawarto od marca do listopada.

Również z tego paragrafu płacone są koszty delegacji, najczęściej do Katowic. Koszt roczny to 8.000-9.000 zł. Przy tym planie będziemy w stanie zrealizować jedynie zakup biletów, doładowań kart ŚKUP, koszty przejazdu w związku z konferencją, spotkaniem czy warsztatem, co łącznie da wydatek w kwocie 21.000 zł. Pozostaje wówczas 4.000 zł. Ta kwota wystarczy na limity na okres niespełna dwóch miesięcy dla najwięcej 20 pracowników. Ten paragraf nie wymaga natychmiastowego zabezpieczenia.

Różne opłaty i składki - ten paragraf zmniejszono o kwotę 150.000 zł. Już dzisiaj bez wątpienia wiemy, że kwota na ubezpieczenie osób i mienia to ponad 450 tys zł, jest zimowa pora roku, Urząd ubezpiecza całe mienie gminy, sprzęt komputerowy, majątek, osoby, następstwa nieszczęśliwych wypadków. Urząd ze względu na uszczerbki na zdrowiu osób fizycznych w okresie jesienno-zimowym zobowiązany był wypłacić odszkodowanie pokrzywdzonym, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu poprzez upadek na nierównym chodniku, uszkodzonych schodach, śliskiej nawierzchni. Wypłata nastąpiła z polisy ubezpieczeniowej. Nie ma możliwości zaniechania tego wydatku ani rezygnacji z niego. Z tego paragrafu pokrywane są koszty postępowań egzekucyjnych, komorniczych, dokonywane opłaty skarbowe, notarialne, administracyjne.

Wydatek w 100% realizowany dla potrzeb innych komórek organizacyjnych tut. Urzędu. Nie uregulowanie kosztów komornikowi czy urzędowi skarbowemu skutkuje niepoprawnością prowadzonego postępowania. Wydatek konieczny do zabezpieczenia w styczniu 2020 roku! Na kwotę minimum 100.000 zł.
Ograniczenie upoważnień Prezydenta do dokonywania zmian w budżecie doprowadzi do bardzo obszernych projektów uchwał w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie, brak możliwości dokonywania zmian przez Prezydenta w planach finansowych jednostek budżetowych w ramach wynagrodzeń i wydatków majątkowych doprowadzi do konieczności zwoływania sesji nadzwyczajnych. Pozbawienie Prezydenta rezerwy inwestycyjnej może doprowadzić do unieważnienia niejednego przetargu, w którym najniższa oferta niewiele będzie się różniła od zabezpieczonych środków.

W świetle powyższego, zapraszam Państwa na spotkanie dnia 7 stycznia (wtorek) 2020 r. godzina 17.00, sala 204. Ponadto informuję, że sesja nadzwyczajna zostanie zwołana na 9 stycznia 2020 r. godzina 17.00.

O Autorze

Redakcja

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice