Pracusie i lenie w Radzie Miasta Mysłowice!

20 lipca 2018

Drukuj artykuł
Kategoria:
Wydarzenia

Praca radnych miejskich, ich zaangażowanie w działania na rzecz miasta i jego mieszkańców jest trudna do jednoznacznej oceny. Jedni samorządowcy z Mysłowic angażują się w pracę w terenie, inni organizują spotkania w miejscach swoich dyżurów, ale są i tacy, którzy nie wykazują aktywności na żadnym polu, a nawet nie potrafią zająć stanowiska podczas obrad Rady Miasta czy posiedzeń komisji.

Materiał: Sandra Jędrzejas 

Od lat rekordzistą w podejmowaniu interwencji w imieniu mieszkańców jest mój redakcyjny kolega i jednocześnie radny miasta Mysłowice Dariusz Wójtowicz. Tylko w okresie styczeń 2017 - maj 2018 złożył 181 pisemnych wniosków i 27 interpelacji!

Oprócz tego był jednym z najbardziej aktywnych radnych podczas posiedzeń Rady Miasta i komisji, osobiście odwiedza swoich wyborców w ich domach czy na podwórkach. Radny Wójtowicz tak czyni już od niemal 20 lat i pewnie na przestrzeni tych dwóch dekad nie było w naszym mieście samorządowca, który poświęcił więcej swojego wolnego czasu ludziom niż on.

A jak pracują inni radni z Mysłowic, czy składają pisemne wnioski i interpelacje w imieniu swoich mieszkańców? Wykaz złożonych interwencji wybranych radnych za okres styczeń 2017 - maj 2018 prezentujemy poniżej. Pełny wykaz będzie dostępny w papierowym wydaniu naszej gazety MYSLOWICE.NET

Dariusz Wójtowicz (Wspólnie dla Mysłowic): 181 wniosków i 27 interpelacji

Grzegorz Łukaszek (MPS): 6 wniosków i 0 interpelacji

Józef Zajkowski (PiS): 2 wnioski i 1 interpelacja
Jan Wajant (MPS): 4 wnioski i 1 interpelacja
Karol Berger (MPS): 4 wnioski i 0 interpelacji

Urszula Rasek (MPS): 28 wniosków i 2 interpelacje

Wiesław Tomanek : 20 wniosków i 2 interpelacje

Mariusz Wielkopolan (PiS): 6 wniosków i 17 interpelacji

Więcej o pracy naszych radnych, ich aktywności i migracji politycznej w trakcie kadencji niebawem.O Autorze

Redakcja

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice