Nowy Pełnomocnikiem ds. Osób Niepełnosprawnych!

13 października 2020

Drukuj artykuł
Kategoria:
Wydarzenia

Niewidomy i słabosłyszący od urodzenia Krzysztof Wostal został nowym pełnomocnikiem ds. Osób Niepełnosprawnych - poniżej prezentujemy Wam jego sylwetkę.

Od roku 1995 nieprzerwanie zawodowo pracuje w obszarach związanych z niepełnosprawnością – jednocześnie podejmuje też zatrudnienie w innych dziedzinach. Pracował na samodzielnych, bądź specjalistycznych stanowiskach, jak na przykład do spraw informatyki i personalnych, a także na stanowiskach kierowniczych. Ponadto prowadził autorski program w radio, a obecnie nierzadko jest zapraszany do różnego rodzaju mediów w charakterze eksperta do spraw niepełnosprawności. Od roku 2000 pracuje w branży szkoleniowo-edukacyjnej, prowadząc specjalistyczne szkolenia dla osób z niepełnosprawnościami oraz o niepełnosprawności, na zlecenie różnych firm, stowarzyszeń, fundacji i instytucji, a także ucząc w szkołach.

W roku 2016 był ekspertem na czterech debatach tematycznych poświęconym Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, organizowanych przez Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, a w latach 2017-2019 był członkiem zespołu monitorującego i weryfikującego wdrażanie tejże konwencji w województwie śląskim, w przedsięwzięciu Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES. Z ramienia tegoż stowarzyszenia w latach 2019-2020 prowadził monitoring dostępności dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi przestrzeni publicznej oraz jednostek w samorządach województwa śląskiego. Prowadził zajęcia na Uniwersytecie Śląskim i w Instytucie Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA. Co jakiś czas prowadzi także wykład na Uniwersytecie Rolniczym. Jest absolwentem XV Edycji Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Obecnie jest nauczycielem brajla w szkole podstawowej w Mikołowie. Od roku 2011 prowadzi również prelekcje dla uczniów Katowickich szkół w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Miejska Dżungla”. Ponad to jest przygotowującym i prowadzącym audycje w ramach cyklu „Czas na społeczeństwo”.

Posiada dyplom Technika Informatyka, a także Licencjat Administracji, który uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Jest magistrem pedagogiki, który to tytuł uzyskał studiując na wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach, kursach i seminariach. Potrafi biegle czytać i pisać alfabetem brajla. Zna alternatywne metody komunikacji, jak alfabet Lorma, Brajl do dłoni i daktylografia.

Współpracuje ze szkołami i uczelniami wyższymi, prowadząc zajęcia dla uczniów i studentów, a także dla kadry dydaktycznej. Bywa także prelegentem w trakcie różnego rodzaju konferencji. Jest zapraszamy do Żywych Bibliotek w charakterze książki. Ponad to sam jest bohaterem książki biograficznej autorstwa Agnieszki Majnusz oraz jego samego pt. „Życie w zachwycie… bez wzroku i słuchu”. Był także jednym z bohaterów wydanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji w 2017 publikacji pt. „Lista mocy. 100 najbardziej wpływowych Polek i Polaków z niepełnosprawnością„.

Od roku 1999 prowadzi działalność społeczną, uczestnicząc w pracach różnych stowarzyszeń, rad i komisji. Był między innymi Przewodniczącym zarządu Koła Polskiego Związku Niewidomych w Piekarach Śląskich, przewodniczącym Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w tym mieście oraz członkiem dwóch zarządów Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym – również Wiceprzewodniczącym zarządu tej organizacji. Obecnie jest członkiem Rady Fundatorów Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących – był jednym z inicjatorów jej powstania, a ponadto Prezesem Zarządu Fundacji Transgresja – był inicjatorem jej powstania. Ponadto jest członkiem Wojewódzkiej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w województwie śląskim.

Za swoją działalność na różnych płaszczyznach był kilkakrotnie nagradzany. Między innymi w roku 2009 otrzymał statuetkę Idola Środowiska w konkursie organizowanym przez Fundację Szansa Dla Niewidomych, zaś w roku 2010 został wyróżniony w konkursie Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji – Człowiek Bez Barier. W roku 2015 został wyróżniony w kategorii „Lodołamacz Specjalny” w Śląskim etapie konkursu Lodołamacze. Był także nagradzany za działalność biznesową, m.in. nagrodą Przedsiębiorczy i Lodołamacza. W 2020r. w kategorii „Dziennikarz Bez Barier” otrzymał statuetkę Lodołamacza w regionalnym etapie konkursu „Lodołamacze” dla województw: dolnośląskiego, Lubuskiego, Opolskiego i śląskiego.

Lubi m.in. podróżować, czytać książki, słuchać różnorakiej muzyki, odpoczywać przy nargili, grać w szachy, jeździć na rowerze, pływać kajakiem. Interesuje się tyfloinformatyką, wykorzystaniem nowoczesnych technologii w służbie osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi, polityką społeczną, psychologią pozytywną, historią, prawem wobec niepełnosprawności, projektowaniem uniwersalnym i transportem publicznym. Jest otwarty na różne religie i światopoglądy. Uważa, iż w życiu najważniejsza jest miłość. Wierzy, że pozytywne nastawienie do różnych wydarzeń życiowych potrafi wiele dobrego zbudować.

 

O Autorze

Redakcja

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice