Mysłowice w antyodorowej koalicji

13 kwietnia 2019

Drukuj artykuł
Kategoria:
Wydarzenia

Od 20 lat gminy w Polsce, w tym również Mysłowice, borykają się z problemem odoru generowanego przez odpady. Prezydent Mysłowic podpisał się pod Apelem do Ministra Środowiska o jak najszybsze wprowadzenie w życie restrykcyjnych wymagań dla magazynowania odpadów. Inicjatorem Apelu jest prezydent Siemianowic Rafał Piech. 

Składowanie niebezpiecznych i uciążliwych zapachowo odpadów to również ogromny problem Mysłowic, gdzie wydano zgodę na składowanie tysięcy ton niebezpiecznych dla środowiska odpadów w Brzezince! Prezydent Siemianowic Śląskich Rafał Piech zmobilizował włodarzy Metropolii i rozpoczął legislacyjny proces mający na celu ukrócić ten niebezpieczny proceder. 

Skutecznym rozwiązaniem ma być m.in. nakaz składowania odpadów powodujących uciążliwości odorowe wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych. 

W koalicji prezydentów miast walczących z nieuczciwymi przedsiębiorcami jest również nasz Dariusz Wójtowicz. - Nie ma zgody na zatruwanie środowiska i narażanie mieszkańców na utratę zdrowia. Liczę, że proponowane zmiany wejdą w życie i będziemy mieli w rękach oręż do skutecznej walki z nieuczciwymi przedsiębiorcami - mówi Dariusz Wójtowicz. 

Podczas spotkania w Siemianowicach dyskutowano rownież o uszczelnieniu zapisów w ostatniej noweli ustawy o odpadach z 5 września 2018 roku, w której znalazły się zapisy o e-monitoringu obrotu odpadami.

Choć mają wejść w życie dopiero w 2020 roku, gospodarze miast już dziś zgłaszają propozycję dodatkowego uszczelnianie tego systemu o pełną kontrolę pojazdów obsługujących transport odpadów od miejsca ich powstania do instalacji końcowej.

Propozycje przedstawione Premierowi RP stanowiące potencjalne rozwiązanie patologicznej sytuacji może być wprowadzenie następujących zmian w polskim prawie:

1. Utworzenie centralnego rejestru pojazdów online, monitorującego w czasie rzeczywistym trasę przejazdu.
2. Wprowadzenie obowiązkowej rejestracji kierowców i pojazdów używanych do transportu odpadów z wymogiem instalacji lokalizatora GPS, którego posiadanie i rejestracja w systemie online warunkowałoby możliwość legalnego świadczenia usługi transportu odpadów.
3. Wprowadzenie analogicznej do JPK_VAT, Jednolitej_Karty_Obiegu_Odpadu, zawierającej pełną informację na temat miejsca, ilości i typu powstania odpadu, jego odbiorcy finalnego i pośredników uczestniczących w procesie transportu.

Inicjatywę poparli wszyscy gospodarze miast i gmin Metropolii, bezpośrednio w konferencji wzięli udział przedstawiciele: Bobrownik, Bytomia, Czeladzi, Katowic, Knurowa, Lędzin, Mysłowic, Wojkowic, Zabrza i Tarnowskich Gór.

O Autorze

Redakcja

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice