Monitoring miasta, ścieki i ul. Prusa głównymi tematami RO Janów Miejski – Ćmok

10 kwietnia 2013

Drukuj artykuł
Kategoria:
Wydarzenia

Wczorajsze spotkanie Rady Osiedla Janów Miejski – Ćmok zdominował temat monitoringu. Żywą dyskusję obecni prowadzili także w temacie ścieków i ul. Bolesława Prusa. 

Jednym z pierwszych punktów spotkania była debata z dzielnicowym. Wyjątkowo w zastępstwie przybył na spotkanie dzielnicowy z Larysza, niemniej fakt, że policja dba o obecność swojego przedstawiciela na posiedzeniach RO jest bardzo pozytywny. Widać, że współpraca między radami osiedla a funkcjonariuszami jest na bardzo dobrym poziomie, co z pewnością przekłada się na bezpieczeństwo w dzielnicy.

W trakcie rozmów pojawił się temat monitoringu. W chwili obecnej miasto dzierżawi 4 kamery, których utrzymanie wiąże się z kosztem ok. 38 875 zł rocznie. Zakup oprogramowania, które wykluczyłoby te koszty to ok. 700 000 zł. Na chwilę obecną wiemy, że umowa na wynajem obowiązuje do 31 lipca 2013 r. i nie wiadomo, co będzie dalej.

Ciekawym pomysłem byłaby inicjatywa np. rad osiedli, wspólnot, administratorów budynków, aby zakupić kamery i podłączyć je do systemów już istniejących, np. szkolnych. W ten sposób przy nakładzie kilkuset złotych na 1 kamerę, powstałaby sieć monitoringu bez oczekiwania na działania ze strony miasta.

W kwestii zmian granic jednostek pomocniczych radni osiedlowi pozytywnie zaopiniowali wnioski, co przedstawione zostanie na najbliższej komisji.

W dalszej części radny Wiesław Tomanek zreferował temat nawierzchni ul. Prusa, którym w ostatnim czasie zajmował się razem z radnym Wójtowiczem. Dyskusja toczyła się także wokół tzw. „gardła”, które tworzy się na tej ulicy na wysokości szkoły językowej i przedszkola. Po raz kolejny poruszana była opcja udrożnienia Mickiewicza i zrobienia z tych dwóch ulic dróg jednokierunkowych. Pytanie, jak na tę opcję zapatrują się mieszkańcy.

Ostatnim szerzej omawianym tematem były problematyczne kary nałożone na niektórych mieszkańców za niepodpisanie umowy za odprowadzanie ścieków. Jak udało się nam wywnioskować, problem dotyczy nowopowstałych domów, do których MPWiK nie dotarł z informacją o konieczności podpisania stosownych dokumentów i konsekwencjach niezrobienia tego. Przedsiębiorstwo ograniczyło się wyłącznie do zamieszczenia informacji na swojej stronie internetowej, zamiast skierowania do mieszkańców stosownych pism.

Zachęcamy mieszkańców do przychodzenia na spotkania Rad Osiedli, gdyż jest to znakomity sposób na wszelkiego rodzaju interwencje w swojej dzielnicy.

O Autorze

Redakcja

Inne posty tego autora

Tagi: Janów
gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice