Miasto nie mówi, że walczy ze smogiem. Robi to od 2 lat - skutecznie!

26 lutego 2021

Drukuj artykuł
Kategoria:
Wydarzenia

Tylko w dwóch ostatnich latach rządów prezydenta Wójtowicza, miasto na wymianę kopciuchów przeznaczyło aż 5 milionów złotych. W magistracie utworzono jeden z pierwszych w Polsce punktów przyjmowania wniosków w ramach programu Czyste Powietrze. Prezydent osobiście spotykał się z mieszkańcami mysłowickich i przekonywał do wymiany pieców! 

11 października 2019 roku Prezydent Miasta Mysłowice podpisał Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach, którego został otwarty w Urzędzie Miasta Mysłowice punkt przyjmowania wniosków w ramach Programu "Czyste Powietrze". Podpisanie porozumienia umożliwia mieszkańcom miasta składanie wniosków z Programu Czyste Powietrze za pośrednictwem Urzędu Miasta - w miesiącach listopad i grudzień 2019 roku zostało wypisanych 20 wniosków.

Natomiast mieszkańcy miasta w ramach programu Czyste Powietrze w 2019 roku zrealizowali 105 inwestycji związanych z wymianą nieefektywnych źródeł ciepła jak również z termomodernizacją budynków jednorodzinnych czy wymianą stolarki drzwiowej i okiennej.

W roku 2020 miasto na wymianę kopciuchów przeznaczyło 3,2 mln złotych. W ramach Miejskiego programu udzielającego dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie miasta Mysłowice zostało złożonych 413 wniosków przez Mieszkańców. W ramach programu zostało podpisanych 375 umów dotacyjnych. 

W ramach Punktu przyjęć wniosków z Programu Czyste Powietrze zostały przyjęte 302 wnioski, ilość zakończonych inwestycji 146.

W pierwszym kwartale roku  2020 zostały zorganizowane spotkania z Mieszkańcami,  w 7 dzielnicach miasta,  w ramach kampanii edukacyjno - informacyjnej "Mysłowice walczą ze smogiem", w związku z pandemią spotkania w pozostałych dzielnicach nie mogły się odbyć, czego następstwem jest powstały fanpage "Mysłowice walczą ze Smogiem" gdzie można znaleźć informacje dotyczące programów dotacyjnych na inwestycje proekologiczne oraz zagadnień związanych z problemem niskiej emisji.

W roku 2021 w ramach miejskiego programu dotacyjnego zostało już złożonych 315 wniosków na wymianę źródła ciepła. Zabezpieczony budżet na realizację dofinansowań na rok 2021 wynosi 1 500 000,00  zł

W latach 2019/20 zostały przeprowadzone prelekcje w ramach Programu edukacyjnego  „Ja też mogę walczyć ze smogiem”, skierowanego do przedszkolaków i uczniów klas pierwszych szkół podstawowych, została zorganizowana również konferencja o charakterze otwartym dot. Niskiej emisji i zagrożeń z nią związanych - w roku 2020 w formie webinarium za pośrednictwem fanpage "Mysłowice walczą ze smogiem".

Straż Miejska działania informacyjno - edukacyjne :
- rozdawanie ulotek edukujących o prawidłowym sposobie rozpalania pieca
- edukowanie przez Straż Miejską  mieszkańców  w zakresie niedozwolonych paliw, terminów wymiany kotłów, zagrożeń związanych z powstawaniem smogu  oraz  prawidłowych metod palenia w piecach mających na celu ograniczenie zadymienia (rozdawanie ulotek edukacyjnych oraz naklejanie naklejek na piece)
- udział przedstawicieli SM w spotkaniach w dzilnicach miasta w ramach akcji "Mysłowice walczą ze smogiem"

O Autorze

Redakcja

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice