Informacje dot. przebudowy ulicy 3-go Maja

27 czerwca 2019

Drukuj artykuł
Kategoria:
Wydarzenia

Mieszkańcy dzielnicy Stara Wesoła dopytują o terminy zakończenia prac budowlanych przy ulicy 3-go Maja.

Całkowity koszt inwestycji to 14 641 500 złotych brutto. Umowa i harmonogram prac z transzami płatności zostały dokonane w 2018 roku. Również w roku 2018 zaplanowano pierwszą płatność w wysokości 394 338 złotych brutto.

Z przyjętego w ubiegłym roku harmonogramu wynikającego z umowy podpisanej przez Bartłomieja Gruchlika (ówczesny zastępca prezydenta), wynikają płatności i związane z tym terminy realizacji robót. Poprzednie władze miejskie i podległe służby podjęły zobowiązania, które dzisiaj są ogromnym problemem dla gminnego budżetu oraz mieszkańców, którzy mają coraz większe utrudnienia z dojazdem do swoich domów.

Tegoroczna wartość do zapłaty, zapisana w umowie to 4 955 000 brutto

W roku 2020 wartość do zapłaty, zapisana w umowie to 9 292 200 brutto. W tym roku wykonawca wykonał prace o wartości 6 031 800 zł brutto

Jak wynika z przedstawionego harmonogramu, wykonawca inwestycji przekroczył w tym roku harmonogram prac o 680 000 zł brutto i dlatego prace zostały wyhamowane. Droga na zimę ma być zabezpieczona i przejezdna - tak zapewnia wykonawca robot.

Inwestycja prowadzona jest na długości 3550 metrów. Obecnie położono 1100 metrów asfaltu - od granicy z Katowicami do rodzinnych ogrodów działkowych, oraz ponad 600 metrów na innych odcinkach. Jest montowana instalacja energetyczna, budowane chodniki, przepusty czy instalacja wodno kanalizacyjna.

Nie można przyspieszyć robót i zwiększyć transz płatności, bo nie pozwala na to ustawa o zamówieniach publicznych. Podpisane w 2018 roku umowy i harmonogramy, m.in. przez zastępcę prezydenta Bartłomieja Gruchlika, są wiążące.

Należy podkreślić, że Urząd płaci faktury na bieżąco, nie ma problemów z realizacją zadania pod względem finansowym.

Poprzednie władze podpisujac umowę na realizacje inwestycji, najprawdopodobniej nie pomyślały o płynnym utrzymaniu dojazdów do posesji w okresie zimowym. Do ubiegłego roku droga będzie placem budowy i zamknięta jest dla kierowców - nie dotyczy dojazdu do posesji. Utrzymanie drogi, szczególnie zimą, to kolejny problem i jednocześnie duży koszt utrzymania płynności przejazdu dla inwestora.

Nie nam polemizować z treścią umowy i wynikających z niej harmonogramu robót czy płatności. Współczuć jednak należy za to, że prezydent nie dostał złotówki dofinansowania do inwestycji o wartości ponad 14,5 mln. złotych.

Należy tylko współczuć nowemu prezydentowi, że zbiera cięgi od mieszkańców za poprzedników i ich pomysły.

O Autorze

Redakcja

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice