Informacja o zadłużeniu Mysłowic

11 grudnia 2019

Drukuj artykuł
Kategoria:
Wydarzenia

Wiele kontrowersji wzbudzają informacje dotyczące zadłużenia miasta Mysłowice, jakie otrzymał „w spadku”  po swoim poprzedniku Prezydent Dariusz Wójtowicz. Podczas listopadowych obrad została przedstawiona prezentacja finansowych problemów, z jakimi muszą się zmierzyć nowi włodarze.

Dzisiaj do Kancelarii Rady Miasta wpłynął dokument, z którego jasno wynika, że w najbliższych 10 - 15 latach czeka nas finansowe zaciskanie budżetowego pasa. Spłata ogromnych zobowiązań będzie bardzo dotkliwa dla mieszkańców, którzy już dzisiaj są obciążani wysoką stawką za wodę i ścieki.

MPWiK - 200 000 000 złotych!
Zobowiązanie MPWiK na 31 grudnia 2018 roku wynosiło: 153 mln. złotych, prognozowane odsetki to co najmniej 31 mln. złotych, a zobowiązania wobec gminy z tytułu zaległego podatku od nieruchomości to 15 mln. złotych. W sumie nad spółką wodociągową na koniec grudnia 2018 roku wisiały zobowiązania na sumę około 200 milionów złotych!
Warto zaznaczyć, że 115 milionowe zobowiązania MPWiK są poręczone gminnym budżetem, a to hamuje możliwości rozwoju naszego miasta.

Miasto - 134 000 000 złotych!
W dniu objęcia prezydentury przez Dariusza Wójtowicza (22 listopada 2018 roku) nad Mysłowicami ciążył dług 94 mln. złotych. Jednak już miesiąc później, w grudniu 2018 roku, ze względu na ogromną dziurę budżetową jaka pozostała po poprzednikach, nastąpiła emisja obligacji o wartości 20 mln. złotych. Podsumowując, 31 grudnia 2018 roku miasto było zadłużone na na kwotę 108 mln. złotych plus prognozowane odsetki o wartości 26 mln. złotych. W sumie do spłaty jest kwota 134 mln. złotych.

Szpital - 13 000 000 złotych!
Zobowiązania Szpitala Miejskiego nr 2 na koniec grudnia 2018 roku wynosiły 13 mln. złotych, w tym 4 mln. złotych to zobowiązania wymagalne.

MZGK - 33 000 000 złotych należności!
Ogromnym problemem dla miasta jest zdewastowana i latami zaniedbywana komunalna substancja lokalowa. Kolejni dyrektorzy MZGK nie poradzili sobie z powierzonymi obowiązkami. Zobowiązania mieszkańców wobec miasta wynoszą 33 mln. złotych, a windykacja nazywana jest fikcją.

Powyższy materiał należy uzupełnić o zdewastowane drogi, latami nie remontowane obiekty oświatowe, sportowe i kultury, organizacyjny chaos.

O Autorze

Redakcja

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice