Informacja o powołaniu nowego pracownika UM!

27 października 2020

Drukuj artykuł
Kategoria:
Wydarzenia

Prezydent Miasta Mysłowice powołał Pana Dawida Piecucha na Pełnomocnika ds. Przedsięwzięć Publicznych w Urzędzie Miasta Mysłowice. Ponadto prezydent powierzył Panu Dawidowi obowiązki naczelnika Wydziału Funduszy Pomocowych.

Do zadań Pełnomocnika należy: współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi w zakresie sporządzania planów przedsięwzięć dla miasta Mysłowice, koordynowanie i nadzorowanie przygotowania i realizacji inwestycji miejskich, koordynowanie i nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Wydziałem Zamówień Publicznych oraz Wydziałem Przygotowania i Realizacji Inwestycji oraz sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Wydziałem Informatyki.

Dawid Piecuch jest absolwentem studiów magisterskich o kierunku Politologia na Uniwersytecie Śląskim, ponadto ukończył studia podyplomowe w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach o kierunku Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Przedsiębiorstwie i Administracji Publicznej. W Urzędzie Miasta Mysłowice pracował w latach od 2007 roku do 2019 roku, pełnił funkcję zastępcy naczelnika w Wydziale Zdrowia oraz głównego specjalisty w Wydziale Zamówień Publicznych. W roku 2020 był również zatrudniony w Urzędzie Miasta Lędziny na stanowisku naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji, Kultury, Sportu, Funduszy Europejskich i Współpracy.

O Autorze

Redakcja

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice