III Mysłowickie Forum Organizacji Pozarządowych!

26 listopada 2019

Drukuj artykuł
Kategoria:
Wydarzenia

W Urzędzie Miasta Mysłowice 25 listopada br. odbyło się III Mysłowickie Forum Organizacji Pozarządowych. Forum jest stałym punktem współpracy miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi na trwałe wpisanym w coroczny kalendarz współpracy.

Wykładowcy zapraszani na Forum to doświadczeni eksperci od lat zajmujący się problematyką III sektora, którzy doskonale znają szanse i trudności, z jakimi borykają się organizacje pozarządowe w codziennej rzeczywistości. Tematyka i zagadnienia omawiane na Forum są bardzo różnorodne.

Podczas tegorocznego Forum odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia z Funduszy Europejskich dla organizacji pozarządowych. Spotkanie prowadziła Magdalena Głowacka-Ostrowska z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Katowicach. Została zaprezentowana oferta RPO WSL 2014-2020 w zakresie wsparcia dla organizacji pozarządowych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Następnie Sonia Rzeczkowska ze Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST z Katowic przedstawiła projekt, który będzie realizowany w partnerstwie z miastem Mysłowice pod nazwą: „Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach”. W ramach tego projektu powstanie w pełni wyposażony Klub Inicjatyw Lokalnych, pełniący również funkcję centrum wspierania organizacji pozarządowych.

Ostatnim prelegentem był Krzysztof Hołyński ze Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST z Katowic zapoznał uczestników forum ze standardami formalno-prawnymi działalności organizacji pozarządowych.

Źródło: UM Mysłowice

O Autorze

Iwona Chajto

Mysłowiczanka z wyboru, dziennikarka społeczna zajmująca się sprawami miejskimi, ekologią i prawami zwierząt. Redaktor Naczelny Myslowice.net

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice