Generał Agiejew nadal Honorowym Obywatelem Miasta!

26 czerwca 2020

Drukuj artykuł
Kategoria:
Wydarzenia

Mysłowice potrzebują wsparcia finansowego, organizacyjnego i gospodarczego, więc samorządowcy powinni ostro działać w każdej z tych sfer życia. Podczas obrad Rady Miasta czy posiedzeń Komisji większość czasu należałoby poświęcać na ratowanie naszej Małej Ojczyzny.

Dzisiaj jednym z punktów posiedzenia było... pozbawienie tytułu Honorowy Obywatel Miasta Mysłowice generałowi Nikołajowi Iwanowiczowi Agiejewowi. Nie obyło się bez ideologii.

Tytuł został nadany Uchwałą Miejskiej Rady Narodowej z 25 stycznia 1979 roku, z okazji 34 rocznicy wyzwolenia Mysłowic. W czasie wypędzania hitlerowskich wojsk z Mysłowic, 22 letni Nikołaj Agiejew stał na czele wojska radzieckiego.

Po 41 latach od chwili nadania tytułu nastał czas historycznych rozliczeń. Większość radnych miejskich odrzuciła projekt uchwały, nie chcąc doprowadzać do emocjonalnych zachowań. Nie widzieli nic złego w tym, że młody 22 chłopak ze związku radzieckiego, ryzykował życiem, aby wypędzić z Mysłowic hitlerowców.

Ideologiczna przepychanka nie jest w obecnej chwili Mysłowicom potrzebna. Potrzebny za to jest spokój i czas na to, aby wyciągać nasze miasto z finansowej otchłani. I o to prosimy naszych radnych, a nie o historyczne rozliczenia i trwonienie na to bezcennego czasu.

O Autorze

Iwona Chajto

Mysłowiczanka z wyboru, dziennikarka społeczna zajmująca się sprawami miejskimi, ekologią i prawami zwierząt. Redaktor Naczelny Myslowice.net

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice