Gdy szaleństwo i nienawiść zasłania rozum...

20 listopada 2020

Drukuj artykuł
Kategoria:
Wydarzenia

Ostatni felieton Haskiej znowu wskazuje na problemy starszej pani z logicznym myśleniem. Jest to bowiem nieudolna próba analizy opinii Regionalnej Izby Rozrachunkowej. W swoim artykule zarzuca prezydentowi miasta Mysłowice Dariuszowi Wójtowiczowi nieprawidłowości jakie wskazuje w swojej opinii RIO.

Zauważmy jednak, że opinia dotyczy okresu od 1 stycznia 2016 r. do 20 lipca 2020 r. Nie trudno policzyć, że ocena naszego miasta dotyczy 3 lata rządów Lasoka i jego świty, a tylko ponad 1,5 roku obecnego prezydenta.

Od początku kadencji prezydent Wójtowicz dokonał wielu zmian personalnych na kluczowych stanowiskach wśród kierownictwa Urzędu, gdy tylko dowiedział się o patologii jaka trawi Urząd od kilku lat. Rozpasani naczelnicy i kierownicy robili za poprzedniej władzy co chcieli. Czuli się bezkarni i kompletnie niekontrolowani przez zarząd miasta.

I gdzie są dziś Ci odpowiedzialni za stan finansów Mysłowic oraz chaos w Urzędzie? Otóż o tym szalona redaktorka z Jaworzna zapominała wspomnieć.

Już w pierwszym roku pracy prezydent pożegnał się z naczelnikiem ówczesnego Wydziału Inwestycji Romanem Michalskim, o którym w Urzędzie Miasta krążą wręcz kultowe już historie, że jest rzekomo nie do ruszenia, a którego poczynania są dziś jednym z podpunktów jakie wytyka RIO. Któż jest odpowiedzialny za latami nieściągane należności na rzecz gminy – zdegradowana pani naczelnik, jeszcze wtedy Wydziału Egzekucji, którego kompetencje na dzień dzisiejszy przejął Wydział Podatków i Opłat Lokalnych. RIO stwierdziło również brak bieżącej znajomości przepisów prawa przez urzędników zajmujących się nieruchomościami. Gdzież jest dziś pani naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Marcjanna Mądry? Na szczęście nie w Urzędzie.

Zmiany organizacyjne w Urzędzie trwają od początku kadencji Dariusza Wójtowicza. Często trzeba budować zespoły od nowa, szukać nowych kompetentnych pracowników, wprowadzać nowe procedury, tak aby usprawnić funkcjonowanie Urzędu. Najtrudniejsza jest jednak próba zmiany myślenia urzędników przyzwyczajonych do dawnych obyczajów panujących w magistracie.

Kolejnym zarzutem jakim Haska rzuca w prezydenta jest fakt nienależnie otrzymanej subwencji oświatowej z lat 2013-2014. No to jest dla nas kompletna kpina z czytelników. Czy Haska wierzy, że ktoś kto to czyta przypisze winę obecnej władzy? Pani redaktor powinna Pani zadbać o swoje zdrowie psychiczne, bo Pani wywody są ewidentnym objawem zatracenia kontaktu z rzeczywistością.

Prezydent miasta Mysłowice Dariusz Wójtowicz nie ukrywa trudnej sytuacji finansowej Mysłowic i nigdy tego nie robił. Jeżeli jednak jest się czym pochwalić, a przedstawione działania są realnymi faktami jak np. Promenada, dlaczego tego nie zrobić?

Foto: ITVM!

O Autorze

Redakcja

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice