Czyste Powietrze w Mysłowicach

11 października 2019

Drukuj artykuł
Kategoria:
Wydarzenia

Zamiast w Katowicach, nasi mieszkańcy będą mogli składać wnioski w ramach programu Czyste Powietrze w mysłowickim magistracie. W piątek prezydent Dariusz Wójtowicz i prezes WFOŚiG Tomasz Bednarek podpisali stosowne porozumienie. 

Celem programu „Czyste powietrze” jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa. Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku.

Jednym z głównych powodów problemu smogu w naszym kraju jest tak zwana niska emisja, czyli uwalnianie do atmosfery szkodliwych substancji m. in. z domów jednorodzinnych. Sama wymiana źródła ogrzewania nie jest wystarczająca. Bez odpowiedniej izolacji domu ciepło może szybko przenikać na zewnątrz. Wiele domów w Polsce zostało zbudowanych w czasach, kiedy jeszcze nie stosowano skutecznej izolacji cieplnej, co prowadzi do dużych strat i marnowania energii, a także do wyższych rachunków za ogrzewanie. Dlatego tak ważna jest termomodernizacja domów, która dodatkowo wpłynie na oszczędności w zapotrzebowaniu na ogrzewanie.

Inwestycje dofinansowane z programu „Czyste powietrze” zapewniają lepsze zarządzanie energią cieplną w domu o każdej porze roku. Ocieplenie budynku połączone z wymianą okien pozwala zmniejszyć roczne wydatki na ogrzewanie nawet o 40%.

Adresatami Programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, a budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania. Mogą oni wnioskować o dotację lub pożyczkę przeznaczoną na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją. Wielkość dofinansowania jest zależna od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, a zakres prac objęty dofinansowywaniem od wieku budynku.

„Czyste powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te mogą nie tylko pomóc chronić środowisko naturalne i zdrowie mieszkańców, ale także przynieść oszczędności finansowe w domowym budżecie.

Program przewiduje dofinansowanie m.in.:

wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania Programu,
docieplenia przegród budynku,
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Warunek podstawowy

Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania Programu.
Dla budynków budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania Programu.
Wysokość dofinansowania

Biorąc udział w Programie możesz uzyskać zwrot części poniesionych kosztów.
Maksymalny możliwy koszt, od którego liczone jest dofinansowanie to 53 tys. zł.
Minimalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia to 7 tys. zł.
Wielkość dofinansowania jest zależna od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy
Formy dofinansowania

Dotacja
Pożyczka
Terminy

Realizacja programu: 2018-2029 r.
Podpisywanie umów: do 31.12.2027 r.
Zakończenie wszystkich prac objętych umową: do 30.06.2029 r.

O Autorze

Redakcja

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice