Absolutorium i wotum zaufania dla Prezydenta Dariusza Wójtowicza!

01 września 2020

Drukuj artykuł
Kategoria:
Wydarzenia

Podczas czwartkowej sesji radni, głosowaniem - 20 głosów za, przy 2 wstrzymujących się, udzielili Prezydentowi Miasta Mysłowice Dariuszowi Wójtowiczowi absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok. Prezydent również uzyskał wotum zaufania - 16 głosów za, 3 wstrzymujące i 2 przeciw. 

Jak głosowali poszczególni radni możemy zobaczyć w załącznikach poniżej.

Przed głosowaniem w sprawie udzielenia absolutorium przedstawiono radnym i zebranym gościom podsumowanie 2019 roku. W informacji tej znalazły się zarówno dane finansowe, rodzaje i wielkość wydatków, jak i przeprowadzone inwestycje.

Wykonanie budżetu za 2019 rok pozytywnie oceniła również Regionalna Izba Obrachunkowa, czyli organ nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych.

- Dziękuję radnym za zaufanie i pozytywną ocenę zapoczątkowanych zmian w naszym mieście. Dziękuję również moim zastępcom, sekretarzowi miasta, urzędnikom oraz pracownikom miejskich jednostek organizacyjnych za pełną poświęcenia pracę na rzecz mieszkańców - podsumował głosowania Prezydent Dariusz Wójtowicz.

O Autorze

Redakcja

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice