Sportowiec Roku 2019!

08 września 2020

Drukuj artykuł
Kategoria:
Sport

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe w 2019 roku.

I. Na podstawie:

1) art.31 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (tj.Dz.U. z 2020r., poz. 1133 z późn.zm.);

2) uchwały nr XXII/280/20 z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/360/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe.

II. Wniosek wypełnić zgodnie ze wzorem stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 446/20 z dnia 07 września 2020r. w sprawie ogłoszenia wzoru wniosku przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe w 2019r.

III. Wniosek powinien zawierać opis udokumentowanych sukcesów sportowych za rok 2019 oraz potwierdzenie osiągnięć zawodnika, za które ma być przyznana nagroda, przez uprawniony Polski Związek Sportowy.

IV. Termin składania wniosków upływa z dniem 30.09.2020 r.

V. Wniosek z załącznikami , należy złożyć w Urzędzie Miasta Mysłowice ul. Powstańców 1.

VI. Rozpatrzenie złożonych wniosków przez Komisję i zatwierdzenie przez Prezydenta Miasta nastąpi do 30 października 2020r.

VII. Listy nagrodzonych i wyróżnionych sportowców i trenerów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta – www.myslowice.pl.

Pliki do pobrania pod tekstem!

Info: UM Mysłowice

 

O Autorze

Redakcja

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice