Polityka siłą wciskana w sport!

16 lipca 2020

Drukuj artykuł
Kategoria:
Sport

Gdy polityka siłą wciska się w sport, zaczynają się kłopoty. Nie inaczej jest w Mysłowicach. Jeden z radnych, Marek Mikula, od wielu miesięcy próbuje udowodnić światu, że treningi klubu rugby na boiskach byłego Górnika Wesoła to zły pomysł. Przy okazji zarzuca dyrektorowi MOSiR złą wolę przy podejmowaniu decyzji.

Inaczej widzą to pracownicy MOSiR, Rada Dzielnicy Wesoła i mieszkańcy dzielnicy.

Od kiedy na Wesołej rozpoczęły się zajęcia rugby, zniszczone i zaniedbane obiekty zostały przywrócone do życia. Remontowane są pomieszczenia klubowe, wykarczowano chaszcze, oczyszczono teren z zalegających latami śmieci. Wreszcie widać rękę gospodarza.

Gdy w czynie społecznym, przez wiele tygodni całe rodziny Hegemon Akademia Rugby Mysłowice sprzątały i remontowały obiekt, trudno było dostrzec pana radnego Mikułę. 

Dziś pan Marek Mikula pyta na swoich stronach Facebook: - Czy mieszkańcy dzielnicy Wesoła będą mogli korzystać z bocznego boiska i na jakich warunkach❓

Odpowiadamy: Panie radny Mikula, MOSiR już dawno z miejscową Radą Dzielnicy podjął działania, aby mieszkańcy mogli za symboliczne 5 złotych (za godzinę) korzystać z bocznego boiska, które odremontowali rugbyści. Ci sami rugbyści, których pan nie chce na Wesołej.

Przy okazji prosimy pana radnego o wsparcie dla klubu Hegemon, dla trenujących tam dziesiątek dzieci i młodzieży. Mieszkańcy pamiętają, gdy polityczne działanie spowodowało, że w grudniu 2019 roku zagłosował pan za tym, aby zmniejszyć pieniądze na zajęcia sportowe w Mysłowicach na 2020 rok. Dzisiaj może pan naprawić swój błąd i przywrócić podczas obrad Rady zabrane środki finansowe.

Poniżej propozycje MOSiR złożone mieszkańcom Mysłowic, w porozumieniu z Radą Dzielnicy.

Z obiektu i sprzętu sportowo – rekreacyjnego korzystać mogą szkoły, organizacje społeczne, i osoby prywatne z Miasta Mysłowice po uprzedniej rezerwacji terminu z zarządzającym gospodarzem obiektu

Korzystanie w bocznego boiska może się odbywać:
sobota 12:00 – 17:00
wtorek 12:00 – 17:00
czwartek 12:00 – 17:00

Opłaty za wynajęcie bocznego boiska wraz z bramkami wynosi 5 zł/1h

Wynajmu boiska mogą dokonać tylko osoby pełnoletnie.

Wejście na obiekt tylko za zgodą gospodarza obiektu, po wcześniejszym ustalenia terminu pod nr telefonu 501 071 762

Przebywać na terenie Obiektu Sportowego mogą grupy wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, biorącej za nią pełną odpowiedzialność.

Podczas zajęć sportowych na obiekcie może przebywać maksymalnie 30 osób

Osoby wynajmujące boisko boczne przy ul. Sportowej zobowiązane są do przybycia na obiekt na 5 minut przed wyznaczoną godziną i uiścić stosowną opłatę. W przeciwnym wypadku rezerwacja ulega anulowaniu.

Instruktorzy prowadzący zajęcia z dziećmi i młodzieżą niepełnoletnią zobowiązani są do przybycia na 15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia zajęć i opuszczenia obiektu po wyjściu ostatniego z uczestników zajęć.

Wszyscy korzystający z obiektu i sprzętu zobowiązani są do używania go zgodnie z przeznaczeniem oraz do stosowania się do poleceń i wskazówek obsługi obiektu.

W czasie zajęć sportowych wstęp na obiekt mają tylko uczestnicy zajęć.

Do obsługi wszelkich urządzeń służących do przygotowywania boisk lub zmontowania nowych upoważnieni są wyłącznie pracownicy obiektu.

Osoby, które zniszczą lub uszkodzą wyposażenie obiektu zobowiązane są do jego naprawy lub odkupienia. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiada opiekun grupy oraz rodzice.

Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu i spożywania innych środków odurzających.

Wszystkie inne sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mysłowicach.

O Autorze

Redakcja

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice